Arbetsförnedringen

Går du till Arbetsförmedlingen för att få ett jobb? Får du ett där? Inte?

Tillbaka | Arbetsförnedringen.se

Utbilda din personal

Vi har idag en väldigt hög sysselsättningsgrad, vi ligger inte högst i Europa men om vi jämför med siffror från tidigare år så har arbetslösheten gått ner. Det gör att duktiga medarbetare är än viktigare att behålla. Ett sätt att göra detta är att utbilda personalen i ledarskap. Det finns ett flertal bra ledarskapsutbildningar i Sverige men en av de som har visat sig fungera mycket bra är Inner Growth Management. Det är en ledarskapsutbildning i Stockholm där man fokuserar på mindfulness och ökad inre medvetenhet. En chef, eller mellanchef, som gått denna utbildning kommer att få bra verktyg för att hantera även de mest stressiga situationer med ett bra lugn. 

Vem kan gå kursen?

Kursen riktar sig främst mot de som redan idag är chefer, eller på väg att kliva in i rollen som chef. Det betyder att om du har personal som du vill se växa i ditt företag är mycket lämpliga att utbilda. Men det innebär också att du som vill utöka din kompetens för ett framtida jobb kan gå kursen. Inner Growth Management är ett gyllene tillfälle att bli en bättre chef. Tittar man på de vitsord kursen har fått från tidigare deltagare, och omdöme för andra utbildningar för chefer i Stockholm så är det bara positivt. Ett flertal deltagare berättar om ökad kompetens, bättre insikter och framför allt bättre kommunikation och interaktion mellan chefer och anställda. Det är en kurs som får hela företaget i harmoni. 

22 Jan 2019