Arbetsförnedringen

Går du till Arbetsförmedlingen för att få ett jobb? Får du ett där? Inte?

Tillbaka | Arbetsförnedringen.se

Hur fungerar ett bemanningsföretag?

Att hitta jobb idag det kan göras på olika sätt. Kanske genom att man blir rekryterad via ett rekryteringsföretag, läs mer här om ett sådant. Eller så går man via ett bemanningsföretag. Ett bemanningsföretag hyr ut personal och kompetens till företag. Ett företag kan ta hjälp av ett bemanningsföretag för att lösa kortsiktiga personalbehov. Ibland kan det leda till att man först får jobb hos ett företag sedan ett annat. Det kan även vara så att man hamnar hos ett företag som sedan behåller en och anställer en direkt. 

Ett sätt att hitta jobb på

Om du är en arbetssökande kan du använda dig av ett rekryteringsföretag, eller bemanningsföretag, för att hitta en mängd olika variationer av jobbroller. Rekryteringsföretag anställer arbetssökande inom flera olika positioner och de jobbar alltid på  uppdrag från en arbetsgivare. Kort sagt betalar arbetsgivaren rekryteringsföretaget för att hitta och anställa till det egna företaget.


Ett bemanningsföretag gör istället som så att de hyr ut personal och kompetens till olika företag. En person blir alltså anställd av bemanningsföretaget som konsult men jobbar på uppdrag hos företaget som har behov av extra resurser och det under en bestämd, oftast kortare period. Bemanningsföretag kan hjälpa till med både kortsiktga och långsiktiga personalbehov.

Du som behöver personal

Om du behöver personal, kortvarigt är det oftast smartast att gå via ett bemanningsföretag. Är det däremot en ny medarbetare som ska stanna kvar, så är det oftast smartast att gå via ett rekryteringsföretag.

 

15 Jan 2021