Arbetsförnedringen

Går du till Arbetsförmedlingen för att få ett jobb? Får du ett där? Inte?

Tillbaka | Arbetsförnedringen.se

Ung och arbetslös


Att vara ung och utan arbete kan vara mycket svårt. Hur ska man bäst hantera detta? I klippet får vi se en föreläsning som heter ”Hur påverkas ungdomarnas hälsa av arbetslöshet”. Unga utan jobb visar tydliga tecken på rastlöshet, nedstämdhet och depression. Många av dem har självmordstankar, ångest, oro jämfört med unga med jobb. I dag finns det mängder med tillfälliga anställningsformer på arbetsmarknaden. Timvikarier, projektanställningar, säsongsjobb, vikariat, med flera, är det utbud som oftast gäller för de unga. Ingen arbetsdag är lik den andra. Man har ingen säkerhet, inget eget boende, ingen ekonomisk trygghet. Många av de som är timanställda tvingas arbeta även när de är sjuka för att inte förlora inkomst och jobb. Oftast blir timvikarierna uppringda på morgonen och då ska de snabbt infinna sig på arbetsplatsen.

9 Dec 2019