Arbetsförnedringen

Går du till Arbetsförmedlingen för att få ett jobb? Får du ett där? Inte?

Tillbaka | Arbetsförnedringen.se

Rättighet att må bra på sin arbetsplats

Det är en rättighet att få må bra på sin arbetsplats. Kanske är inte jobbet man har alltid ens drömjobb, men man ska åtminstone känna sig trygg och välkommen när man är där. Detta är något som Sverige i allmänhet är bra på. Vi har lagar och regler som förbjuder osäkra jobbrutiner och arbetsuppgifter, samt som ska garantera likabehandling, jämställdhet och en inkluderande miljö. All form av fysisk eller psykisk fara, som skulle kunna innebär att man lämnar sin arbetsplats med skador på kroppen eller nedstämdhet, ska aktivt motverkas av arbetsledningen.

Trygg arbetsmiljö

Ett sätt för arbetsledningen att säkra den arbetsplats som ens anställda verkar i är att aktivt jobba med arbetsmiljöutveckling. Det finns företag som erbjuder hjälp och stöd i detta; som specialiserat sig på just trygga arbetsplatser samt hur man skapar dem. 

Metoder

Det finns särskilda tillvägagångssätt som man använder sig av för att förbättra arbetsmiljön på en arbetsplats. De fyra stegen i denna metod är:

De saker som undersöks är:

En arbetsmiljöutvecklare kan hjälpa till med allt från undersökning och riskbedömning till genomförande och uppföljning - efter konstens alla regler. Det finns många viktiga aspekter att ta hänsyn till och är man inte väldigt påläst är det svårt att förstå vikten av en stark handlingsplan.

Som arbetsgivare är det inte bara ett måste att erbjuda sina anställda en trygg och trevlig arbetsplats; det ligger också i hennes intresse. Trygg och nöjd personal presterar i regel bättre. 

29 Jan 2019