Arbetsförnedringen

Går du till Arbetsförmedlingen för att få ett jobb? Får du ett där? Inte?

Tillbaka | Arbetsförnedringen.se

När behov av rekrytering finns

Att rekrytera ny personal, det är inte alltid det enklaste. Det är något som kräver att du har kunskaper samt att du måste ha tid och tålamod för att göra en bra rekrytering. Det är inte fel att ta in hjälp när det är dags att rekrytera. Det kan du göra hos Skill U - Rekrytering. Hos detta företag finns det nämligen en gedigen erfarenhet av rekrytering inom tjänstemannasektorn. De har så kallade adaptiva processer samt att de kan ge er den hjälp ni behöver. För att du ska hitta rätt person ibland alla kandidater för det jobb du har att erbjuda så gäller det att göra rätt från start. Bland annat är det viktigt att ha en bra kravprofil. Utöver det är det även viktigt att kunna  marknadsföra den tjänst du erbjuder samt sedan klara av att göra ett bra urval och ha en plan för intervjun av kandidaterna. 

Gör en bra intervju av kandidaterna

När det är dags att hitta rätt person för jobbet du har, så är det viktigt att intervjua ett antal lämpliga kandidater. Se till så att du väljer rätt sorts intervjuform. Ett sätt är att genomföra det som ett samtal. Ett jämlikt sådant. Innan intervjuerna bör du gått igenom alla kandidaters cv, för att ha bra koll. Se till att vara en aktiv lyssnare, ställ öppna frågor och blanda inte in dina egna värderingar. Sälj in ditt företag till dem som sökt jobbet och återkoppla alltid till alla du pratat med oavsett om de får jobbet eller inte. 

10 Jun 2020