Arbetsförnedringen

Går du till Arbetsförmedlingen för att få ett jobb? Får du ett där? Inte?

Tillbaka | Arbetsförnedringen.se

Jobba med heta arbeten

Vad är heta arbeten? Lite kortfattat kan man säga att det är ett samlingsnamn för jobb som innebär:

Alla kan jobba med heta arbeten. Det som krävs att du har en genomgången utbildning och att du är ansvarstagande då jobbet innebär fara för både andra människor och för egendom. Det finns utbildning för heta arbeten i Uppsala som vänder sig till de som utför tillfälliga heta arbeten. För dig som vill jobba med heta arbeten under längre perioder, eller mer permanent så krävs en längre utbildning. 

Framtidsutsikt heta arbeten

Det kommer alltid att finnas ett behov av de som utför heta arbeten, brandvakter och tillståndsansvariga. Att utbilda sig inom heta arbeten kan göras i tre steg:

  1. Steg 1 - Korta heta arbeten och brandvakt. 
  2. Steg 2 - För hetarbetare. 
  3. Steg 3 - För hetarbetare och tillståndsinnehavare. 

Om du väljer att utbilda dig fullt ut kan du hitta jobb inom byggbranschen, varvindustrin, övrig industri och med enbart steg 1 kan du ta uppdrag som brandvakt under de tider som heta arbeten inte utförs aktivt, exempelvis vid nattvila. 

Lönemässigt är det svårt att ge en rättvis bild. Det skiljer sig otroligt mycket åt beroende på vilken form av heta arbeten som utförs och inom vilken industri. Med rätt utbildning kan du begära löneökning i ditt nuvarande jobb.

22 Aug 2020