Arbetsförnedringen

Går du till Arbetsförmedlingen för att få ett jobb? Får du ett där? Inte?

Tillbaka | Arbetsförnedringen.se

Att inte falla på jobbet

Är man arbetslös är det ingen stor fara att man faller på jobbet – om man så säger. Det brukar inte innebära faror över huvudtaget, då man är arbetslös. Enda faran är väl tristessen och en mycket lång väntan på ersättning från arbetslöshetskassan. De enda krav som finns på den som är utan jobb, är att söka, söka och söka jobb. Som om den som är arbetslös inte skulle vilja ha ett nytt jobb. Har man arbetserfarenhet är ju högsta önskan att få använda den utbildning och erfarenhet som man tillgodogjort sig. Då kan det vara svårt att vara "flexibel" och plötsligt vilja ha ett helt annat jobb.

Arbeta med fallrisker

Det finns några yrken med stora risker. Där gäller det att ha utbildning som minimerar risken för att falla på jobbet. Alla som arbetar där det finns risk för fall bör gå en fallskyddsutbildning. Denna utbildning är absolut nödvändig för att inte råka illa ut i arbetet. Här krävs det kompetent personal som känner till riskerna och vet hur de ska minimeras. Framför allt bör de känna till hur de ska minimera riskerna i så kallade slutna utrymmen. Med slutna utrymmen avses här arbeten i cisterner, pooler, gruvor, tunnlar, källarutrymmen och rördiken bland annat.

Ta tillvara kompetens

Har man denna kunskap är det verkligen slöseri på kompetens att begära att de arbetarna plötsligt ska börja passa barn, diska, eller vad nu arbetsförmedlingen tycker att man ska "anpassa" sig till. I sådana fall kan man känna det som att arbetsförmedlingen egentligen inte ser de människor som annat än brickor som ska passa in i deras mönster som de kallar "arbetsmarknaden". Inte bra, inte bra alls.

20 Sep 2017