Arbetsförnedringen

Går du till Arbetsförmedlingen för att få ett jobb? Får du ett där? Inte?

Arbetsförnedringen

Går du till Arbetsförmedlingen för att få ett jobb? Får du ett där? Inte? Bara en bråkdel av alla jobb läggs ut på Arbetsförmedlingen. Alltså måste Arbetsförmedlingens riktiga uppgift vara någon annan än att hjälpa dig att hitta ett arbete.

Med hotet att dra in din försörjning (a-kassa eller socialbidrag) kan Arbetsförmedlingen tvinga dig att söka vilket skitjobb som helst. Till och med praktikplatser utan riktig lön. Individuella handläggare utövar kontroll över din fria tid och kan maktfullkomligt dra in din försörjning när de anser att du inte sköter dig. Du tvingas upp tidiga morgonar till meningslösa möten, söka jobb du inte kan få och gå på kurser du inte är intresserad av. Kontrollen utgår från att du är lat, oduglig och måste tvingas till att arbeta. Men är det ditt fel att du är arbetslös? Knappast. Vi hävdar att Arbetsförmedlingen medvetet strävar efter att få dig att känna dig misslyckad för att du inte lyckats ta dig in i det ”underbara arbetslivet”.

Arbetslösheten och därmed Arbetsförmedlingen ska se till att det finns gott om desperata människor på jakt efter arbete. Genom konkurrens bland potentiella arbetare ska lönerna pressas ned, arbetsförhållandena försämras och arbetsdagarna bli längre. Företagsägarna ler och håvar in stålar medan staten gör grovjobbet. Arbetsförmedlingen ägnar sig åt förnedring, inte förmedling. Kalla den vid sitt rätta namn: Arbetsförnedringen! Arbetsförnedringen.se är dessvärre nedstängds sajt, men vi vill gärna rekommendera följande liknande sajter: Arbetslös.nu  & Vi Mellan Jobben

Arbetslöshetskamp i 30-talets USA

Den ekonomiska krisen under 30-talet innebar en betydande arbetslöshet. Antalet arbetslösa växte från runt 400 000 i oktober 1929 till över 4 miljoner fyra månader senare. Under det kommande året fördubblades denna siffra och var i oktober 1931 uppe i 9 miljoner. Den höga arbetslösheten gjorde det uppenbart att arbetslösheten inte berodde på individen utan på samhället och det ekonomiska systemet. Men samhället och de rika stod inte bi. De arbetslösa fick klara sig så gott de kunde. Arbetslöshetsstöd var ytterst bristfälligt (om det fanns över huvudtaget), väldigt begränsat och räckte inte till många av de behövande. Svält och vräkningar blev vardag för massor av människor. Många arbetslösa (och arbetande) slöt sig samman för stödja varandra och kämpa för en bättre tillvaro. Den ekonomiska knappheten gjorde det nödvändigt och hoppet om bättring gjorde det möjligt. Kamperna skulle bli kraftfulla och på många håll framgångsrika. Man slutade sörja i ensamhet och började ställa krav tillsammans.

Matbristen blev för många skriande. Det fanns mat men man hade inte råd att betala för den. Makthavarna hänvisade till jobb som inte fanns och till privata välgörenhetsinrättningar. Grupper av arbetslösa bestämde sig för att ta sin rätt istället för att tigga. I New York krävde människor mat i affärerna och om de inte fick det så tog de det ändå. Det kunde handla om hundratals personer som krävde mat med hot om våld men även grupper om 30-40 personer kunde röra sig mellan mataffärer och hämtade sitt levebröd. Ofta valde handlarna att inte kalla på polis av rädsla för att publicitet skulle få fler hungrande att kräva mat utan betalning.

Man organiserade sig i lokala arbetslöshetsråd som anordnade stora demonstrationer både i arbetarkvarteren och vid maktens boningar. Demonstrationer skedde i en mängd städer men 35 000 demonstranter i New York och 60 000 i Pittsburgh är två mäktiga exempel. Polisen, och i vissa fall militären, försökte ofta upplösa dessa ”hotfulla” demonstrationerna vilket ledde till våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranter och polis.

I arbetslöshetens spår följde vräkningar. Utan inkomst klarade många inte av att betala hyran. Många blev utslängda på gatan utan någonstans att bo. Kåkstäder växte upp i de stora städerna. Många människor tvingades från stad till stad på jakt efter jobb. Men vräkningarna födde inte bara hemlöshet utan också motstånd. Rent-riots (hyreskravaller) blev vardag. Man slöt sig samman för att hindra vräkningar. Med vapen kunde mindre grupper hindra polisen från att vräka en familj. I andra fall samlades hundratals människor och bar in de utslängda möblerna i den nyss utrymda lägenheten. Detta ledde till hårda strider med polis, flera dödsfall och tusentals åtal men det gav människor tak över huvudet. Det uppskattas att upp emot 80 000 personer bara i New York fick sin bostad tillbaka genom den här taktiken.

Den hjälp som fanns fick tiggas via understödskontor eller privata välgörenhetsinrättningar. Resurserna som var avsatta för arbetslöshetsstöd underskred kraftigt behoven. Men många fann sig inte i att nådigt tigga och hoppas på myndigheternas godtycke. Stora grupper män och kvinnor samlades i understödskontoren och störde verksamheten, trakasserade administratörer och ställde gemensamma krav. I flera fall ockuperades kontoren tills kraven var upplysta. En orättvis behandling kunde leda till att hundratals människor marscherade till understödskontoren med sina krav. Protesterna riktade mot kontoren ökade och ökade. Istället för att tigga ensam och skamsen krävde man i grupp. Myndigheterna hävdade alltid att det inte fanns tillräckligt med resurser men oroligheterna och oordningen tvingade dem att ständigt frigöra mera resurser. Det räckte fortfarande inte till alla men till allt fler.

Till en början fanns inte några stora fasta arbetslöshetsorganisationer. Man litade till sin egen förmåga och aktivitet. Man organiserade sig tillsammans med människorna omkring sig, sina grannar, människor på gatan och personerna i kön till understödskontoren. Det fanns kärnor av radikala, ofta kommunistiska, arbetslöshetsgrupper som skrev flygblad, anordnade demonstrationer, skapade samtalsutrymme och deltog aktivt i t.ex. påtryckningar mot kontor och återtagande av bostäder. Man tvingade fram förbättringar. Mera pengar avsattes till arbetslöshetsstöd, statsförvaltningen tvingades betala hyror och staten tvingades skapa jobb. Det blev inte bra men det blev bättre.

I upprorens spår bildades också nationella organisationer som via politiken försökte förbättra situationen för de arbetslösa. Man samarbetade med regeringar och förvaltningar. På vissa håll deltog man i arbetslöshetsunderstödets utformande. Arbetslöshetskampens energi sipprade in i försök att påverka makthavarna med ord istället för handling. Men när man slutade kämpa tillsammans och började lite på politiker drogs reformerna tillbaka. Styrkan låg i arbetslösas egen aktivitet och de påtryckningar man gjorde genom att tillsammans störa makthavarnas samhällsordning.

Vill du läsa mer om 30-talets arbetslöshetsrörelse i USA så rekommenderar vi: The Unemployed Workers’ Movement av Frances Fox Piven och Richard Cloward.

Sida 3

Många mår dåligt av att vara arbetslösa

28 Aug 2019

Arbetslöshet bakom många självmord Var femte självmord kan kopplas till arbetslöshet, visar en ny studie. Källa; SvD

Arbetslösheten är stor och det är många som mår dåligt av det. En del mår så dåligt att de inte längre vill leva. En studie som presenterades i en tidskrift vid namn The Lancet Psychiatry, byggs på statistik som självmord och arbetslöshet från 63 länder under åren 2000-2011. Denna studies resultat visade att så många som 45 000 självmord kan kopplas till arbetslöshet. Den visade också att risken till självmord är 20-30 % högre bland de som förlorat jobbet. Det är främst bland män som arbetslöshet kan leda till självmord. Resultatet av studien visar också att självmordsrisken är högre i länder där det är ovanligt att vara utan arbete.

Vad ska man ha på sig på en anställningsintervju?

12 May 2019

Du har skrivit ditt CV, skickat med ett personligt brev och plötsligt ringer de och vill träffa dig. Grattis! Men det är nu nästa problem kommer. Vad ska man ha på sig när man går på en intervju? Här kollar vi lite närmare på vad du kan tänka på, och hur du faktiskt kan påverka din chans till ett nytt jobb bara genom att ha rätt kläder, och rätt smink. 

Du ska känna dig bekväm

Den allra viktigaste delen är du själv, och hur du presenterar dig. Är du obekväm i en viss klädsel kommer det att synas. Väljer du att göra en förlängning av fransar i Stockholm när du ska på en intervju på ett inneställe på Stureplan så har du rätt tänk, men är du inte bekväm med långa ögonfransar blir det tokigt. Samma sak är det med kläder. En kostym på en person som vantrivs i kostym kommer att utstråla osäkerhet. 

Klä dig utifrån vilket jobb du sökt

Det är tämligen enkelt. Har du sökt jobb som väktare så är det ingen som räknar med att du dyker upp med en välknuten sidenslips. Har du däremot sökt jobb som sommelier är det nästan något som förväntas. 

Så, för att sammanfatta: Klä dig bekvämt och på ett sätt som gör att du själv trivs med hur du ser ut. Men tänk samtidigt på att du bör klä dig ungefär så som din framtida arbetsgivare förväntar sig att du ska vara klädd på jobbet. 

Framtiden

9 Feb 2019

Många oroar sig för framtiden, vissa för mycket. Sedan finns det de som inte oroar sig ett skvatt; som tar dagen som den kommer och kanske inte har särskilt höga krav på sin vardag. De människorna kan man givetvis försöka ta efter, men är man inte lagd åt det sorgfria hållet så är det bättre att planera och organisera än att skjuta upp "obehagliga saker" som pensionsplanering, sparande och - givetvis - vägen till ett arbete som känns meningsfullt. Det kräver lite tid och engagemang, men inte så mycket som man tror. Börja idag!

Rättighet att må bra på sin arbetsplats

29 Jan 2019

Det är en rättighet att få må bra på sin arbetsplats. Kanske är inte jobbet man har alltid ens drömjobb, men man ska åtminstone känna sig trygg och välkommen när man är där. Detta är något som Sverige i allmänhet är bra på. Vi har lagar och regler som förbjuder osäkra jobbrutiner och arbetsuppgifter, samt som ska garantera likabehandling, jämställdhet och en inkluderande miljö. All form av fysisk eller psykisk fara, som skulle kunna innebär att man lämnar sin arbetsplats med skador på kroppen eller nedstämdhet, ska aktivt motverkas av arbetsledningen.

Trygg arbetsmiljö

Ett sätt för arbetsledningen att säkra den arbetsplats som ens anställda verkar i är att aktivt jobba med arbetsmiljöutveckling. Det finns företag som erbjuder hjälp och stöd i detta; som specialiserat sig på just trygga arbetsplatser samt hur man skapar dem. 

Metoder

Det finns särskilda tillvägagångssätt som man använder sig av för att förbättra arbetsmiljön på en arbetsplats. De fyra stegen i denna metod är:

  • Undersökning
  • Riskbedömning
  • Genomförande
  • Uppföljning

De saker som undersöks är:

  • Rutiner
  • Föreskrifter
  • Arbetsfördelning
  • Arbetsmiljöpolicy
  • Tillbud/ohälsa
  • Olycksfall

En arbetsmiljöutvecklare kan hjälpa till med allt från undersökning och riskbedömning till genomförande och uppföljning - efter konstens alla regler. Det finns många viktiga aspekter att ta hänsyn till och är man inte väldigt påläst är det svårt att förstå vikten av en stark handlingsplan.

Som arbetsgivare är det inte bara ett måste att erbjuda sina anställda en trygg och trevlig arbetsplats; det ligger också i hennes intresse. Trygg och nöjd personal presterar i regel bättre. 

Jobba med mindfulness

28 Jan 2019

Som arbetslös så har man ett val,att försöka hitta ett jobb inom det man kan, eller utbilda om sig till något annat. Det finns ju ofta då en hel del olika saker att utbilda sig till. Kanske du ska satsa på något som arbetsmarknaden efterfrågar eller så satsar du på en utbildning inom något som intresserar dig och som du känner att du vill jobba med. En del utbildningar kan även leda till att du kan starta eget inom just det. En sådan sak är en instruktörsutbildning i mindfulness till exempel. Den kursen är även bra för den som redan jobbar inom olika yrken så som sjuksköterska, hälsopedagog, sjukgymnast, lärare eller terapeut. Mindfulness är att vara medveten om sin närvaro och det är något alla behöver få in mer i sin vardag.

Starta eget

Saker som har med hälsa att göra är något som börjar bli stort. Det är många personer som eftersöker att få en bättre hälsa och må bra på alla plan. Om man då har gått en instruktörsutbildning i mindfulness, så kan man erbjuda detta som en tjänst. Man kan då ha det som sitt yrke. Du kan på egen hand leda kurser inom detta till personer som har ett behov av att få in lite mindfulness i sitt liv. Att starta eget är ett mycket bra alternativ för den som är arbetslös och som inte kan komma ut på arbetsmarknaden på annat sätt. Det är inte fel att vara sin egen chef och kunna styra sitt jobb på eget sätt. 

Utbilda din personal

22 Jan 2019

Vi har idag en väldigt hög sysselsättningsgrad, vi ligger inte högst i Europa men om vi jämför med siffror från tidigare år så har arbetslösheten gått ner. Det gör att duktiga medarbetare är än viktigare att behålla. Ett sätt att göra detta är att utbilda personalen i ledarskap. Det finns ett flertal bra ledarskapsutbildningar i Sverige men en av de som har visat sig fungera mycket bra är Inner Growth Management. Det är en ledarskapsutbildning i Stockholm där man fokuserar på mindfulness och ökad inre medvetenhet. En chef, eller mellanchef, som gått denna utbildning kommer att få bra verktyg för att hantera även de mest stressiga situationer med ett bra lugn. 

Vem kan gå kursen?

Kursen riktar sig främst mot de som redan idag är chefer, eller på väg att kliva in i rollen som chef. Det betyder att om du har personal som du vill se växa i ditt företag är mycket lämpliga att utbilda. Men det innebär också att du som vill utöka din kompetens för ett framtida jobb kan gå kursen. Inner Growth Management är ett gyllene tillfälle att bli en bättre chef. Tittar man på de vitsord kursen har fått från tidigare deltagare, och omdöme för andra utbildningar för chefer i Stockholm så är det bara positivt. Ett flertal deltagare berättar om ökad kompetens, bättre insikter och framför allt bättre kommunikation och interaktion mellan chefer och anställda. Det är en kurs som får hela företaget i harmoni. 

På anställningsintervju

19 Jan 2019

Den som söker jobb ett tag blir i regel väldigt glad när hen äntligen får komma på arbetsintervju. Man blir förstås också väldigt nervös, särskilt om det är till ett jobb man verkligen vill ha. Hur ska man tänka? Bete sig? Klä sig? Och hur förebereder man sig inför kniviga frågor? 

Börja med att ta en titt på klippet här nedan som jag hittade på Youtube, där finns många bra tips.

Bli din egen chef

3 Jan 2019

Har du ledsnat på att söka jobb efter jobb utan att ens få svar på dina ansökningar? Då kanske det är dags att ta tag i saken och se till och skapa något eget istället och bli sin egen chef. Regeringen insåg redan för många år sedan att företagande och entreprenörskap är framtiden och initierade innovationsrådet som var till för att stimulera företagare att aktivt jobba med framtiden som mål. Och det lyckades ganska bra. Vi fick många nya företag i Sverige, och de allra flesta av dem har det också gått ganska bra för. 

Satsa på det du kan bäst

Men vad ska man i så fall jobba med om man vill driva sin egen firma? Kanske är du en extremt duktig programmerare och kan skapa program för datorer? Då är det lämpligt att starta upp ett eget IT-företag och genom detta sälja både tjänster och produkter. Eller så brinner du för att hålla rent och vill satsa på en egen städfirma? Det viktigaste är att du satsar på något du själv tycker att du är bra på, och är något du gillar. För att få en framgångsrik firma är det nämligen väldigt viktigt att man trivs med sin arbetssituation, och börjar man jobba med något man inte tycker om så kommer det inte att fungera. Ta kontakt med din arbetsförmedling med din idé, du kanske har möjlighet att få ett bidrag för att sätta igång din firma. Så våga satsa på dig själv, starta eget! 

Utbilda dig för syns skull

29 Dec 2018

Här försöker vi att hitta arbetsområden där det finns ett stort behov, vi ser också till att lyfta olika sätt att hitta ett jobb för dig som är arbetssökande. Ett av de yrken som det idag finns ett behov av att fylla på med utbildad personal är optikerbranschen, och att utbilda sig till optiker kan ge dig ett jobb som varar hela ditt yrkesverksamma liv ut. En optikerutbildning ger dig alla de kunskaper du behöver för att bli en bra säljare av glasögon, kontaktlinser och andra saker som här till synen och ögonen. 

Vad tjänar en optiker?

Om vi tittar på medianlönen, som är uträknad av Saco, så ligger ingångslönen på runt 29 000 kronor före skatt. Det finns givetvis lokala variationer som gör att detta kan se olika ut och i områden där det idag finns brist på optiker och optikerassistenter är lönen betydligt högre. 

Vad gör en optiker?

Att vara legitimerad optiker innebär att man är specialist på ögat och seendet. man utför synundersökningar av olika slag, man tillpassar glasögon, kontaktlinser och andra synhjälpmedel och behandlar även förändringar i ögat som inte orsakats av sjukdomar. 

Framtidsutsikter

Det finns idag fler lediga jobb som optiker än vad det finns utbildade optiker. Framtiden ser därmed väldigt ljus ut för dig som vill utbilda dig. Du har ett bra tillfälle att förhandla om ingångslön då det råder mycket liten konkurrens om jobben och är du villig att flytta kan du i princip bestämma din egen lön, inom rimliga gränser. 

En bra ledarskapsutbildning är guld värd i ett CV

21 Nov 2018

Det är inte bara industriarbetare, sjuksköterskor och "vanliga arbetare" som helt plötsligt kan stå där utan jobb. Det kan drabba vem som helst och då också både tjänstemän, mellanchefer och ännu högre. De högsta cheferna brukar inte ha några problem att hitta ett nytt jobb men för de som är lite längre ned i hierarkin kan det ibland vara tufft. Har du en bra ledarskapsutbildning i bagaget så har du dock ökat dina chanser mångdubbelt. Många företag söker med ljus och lykta efter personal med bra ledarskapsegenskaper och genom att gå en ledarskapsutbildning i Stockholm kan du få stora fördelar på marknaden. 

Inte bara för dig som söker jobb

Det är inte bara arbetssökande som har en stor fördel av att gå en ledarskapsutbildning i Stockholm utan det gagnar även dig som redan idag har ett jobb. Det gör att d kan ta nästa kliv i din karriär och få både större ansvar, andra arbetsuppgifter och dessutom höja din inkomst. Om du vill gå denna ledarskapsutbildning i Stockholm kan du vända dig till dem direkt, eller gå via din chef som sedan sänder dig på kursen. Är du arbetssökande kan du genom arbetsförmedlingen få hjälp att gå denna kurs eftersom den gör att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Var inte nöjd med den situation du har idag, jobba aktivt för att nå högre mål i livet och se till att du får de kunskaper du behöver för att bli en bra ledare. 

Jobba med reklam

14 Nov 2018

Arbetslöshet är ingen höjdare, men det finns många idag som sitter i den sitsen. Dock finns det ju en mängd branscher som behöver ha mer folk. Om man inte har de kunskaper man behöver, eller rätt utbildning så går det ju alltid att skola om sig. Alltså börja plugga igen. Ett yrke är att jobba med reklam och grafiska profiler. Det är ju som så att i dag behöver nästan alla företag reklam. För att få den bästa reklamen, så vänder de sig till en reklambyrå, som till exempelvis Tross. Är du nyfiken på att börja jobba i denna braschen så finns det många vägar att gå. Det finns utbildningar som tar dig hela vägen.

Jobba med det du gillar

Även om att vara arbetslös inte är att föredra, så är ett jobb man inte trivs på inte heller bra. Det kan leda till att man mår sämre och blir utbränd eller sjukskriven. Då är det inte lätt att komma tillbaka. Därför är det ju en fördel att välja ett yrke som du trivs med. Det kanske känns som att det skulle vara svårt att hitta jobb inom det. Men vet du, många yrken kan du ju starta eget inom. Det finns ju många smarta starta eget bidrag med mera som man då kan använda sig av. Detta kan man lära sig mer om på nätet. Så hitta det du gillar och testa om inte du kan bli din egen helt enkelt!

Nu längtar jag bort från vardagen lite

8 Nov 2018

Ni vet, oavsett om man har ett jobb man sliter och arbetar med eller om man sitter hemma, arbetslös och gör allt för att hitta ett jobb, så är det ju en vardag som kan bli lite trist och jobbig, fast på olika sätt. Då är det inte konstigt att man längtar bort för att få ett litet avbrott från detta. Det bästa sättet jag vet att få avbrott i vardagslivet det är att resa! Är man arbetslös är det kanske inte lika lätt, ekonomiskt, men det går ju att spara. Själv sitter jag här och drömmer mig bort. Skulle vilja ta en kryssning i Sydamerika. En kryssning Sydamerika låter som en dröm tycker jag. Dels att få se just Sydamerika men även det att åka båt. 

Komma bort lite vore inte fel

Just nu är det dock så att jag skulle kunna tänka mig att resa nästan var som helst. Bara det är sol och värme och att man kommer bort från vardagen som sagt. Att just kunna koppla av och inte tänka på alla måsten, det är ju vad man kan göra om man tar en resa någonstans, eller hur! Det bästa är att lämna allt hemma, så att man inte tänker på vardagen, utan bara njuter av att man har kommit iväg. Det är kanske svårt lämna mobilen, men låt bli logga in överallt, bara njut av dagen som den kommer istället!

Arbetsplatser bör anpassas på rätt sätt

8 Nov 2018

Om man har turen att ha ett jobb, som man trivs med så är ju det bra. Sämre är det om man på det jobbet belastar fel, för att ledningen eller chefen inte sett till att det är ergonomiskt anpassat. Jobbar man med materialhantering är det bra med lyftbord och lyftvagnar till exempel. Är det på ett kontor man jobbar bör man ha bra skrivbord och stol. När det kommer till ergonomi, så handlar det om att anpassa arbetet till människan för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Det kan vara att köpa lyftbord från Morework eller att satsa på en lyftvagn eller att anpassa kontoret. 

Bra ergonomi lönar sig

En bra arbetsmiljö är ett måste och i det ingår det att ha en bra ergonomi. Det gjordes en kunskapsöversikt på uppdrag av Arbetsmiljöverket av forskare vid KTH och Linköpings universitet. De kom dram till att ju bättre ergonomin är på arbetsplatser, desto lönsammare är företaget. Dels är det så att verksamheten blir effektivare som i sin tur leder till vinster främst i form av bättre kvalitet och produktivitet. Sedan ger det vinster i att de anställda inte sliter ut sig och sjukskriver sig. 

Anpassa jobbet

Oavsett jobb så är det som sagt att det är bra att anpassa det så att det är ergonomiskt. Det genom rätt möbler eller rätt utrustning för att hantera material eller skyddsutrustning. Så har du ett jobb där man inte kollat över detta, se till att prata med chefen!

Skriva CV

31 Oct 2018

Att ha ett stark CV är väldigt viktigt när man ska söka jobb, med eller utan Arbetsförmedlingen i ryggen. Har man sitt CV klart och stabilt så kan man se till att alltid ha ett i väskan, man vet aldrig när man kan behöva ge ut ett. Sedan kan man förstås variera det personliga brevet utifrån vilken arbetsplats man söker jobb på, det är helt klart att rekommendera.

Om du inte vet hur du skriver ihop ett bra CV så kan du hitta massor av inspiration online, här nedan for a start:

Alla vill ju ha ett tillfredsställande jobb

10 Oct 2018

Det som är jobbigast av allt med att vara arbetslös är människors reaktion och attityd gentemot en när de vet att man söker jobb. Det är vidrigt vad mycket förutfattade meningar det finns om arbetslösa. Det räcker liksom inte med att man ska försöka leva på ettovärdigt exixtensminimum och dessutom vara fången i sin stad (eftersom man ju måste finnas tillgänglig för att åka på intervjuer och sådant när som helst), nej man ska stå ut med att ses som en samhällsparasit också. Alla dessa "goda råd" och förslag på vad man skulle kunna göra, det är en otroligt ovärdig situation att sitta i som jag inte tror att det finns särskilt många som faktiskt väljer för att "slippa jobba". Drömmen är väl för de allra flesta att ha ett tillfredsställande jobb att gå till varje dag. En plats där man kan växa, tjäna pengar och känna sig behövd.

Rekryteringsfirmor

Det finns jobb. Man måste bara veta var man ska leta. Ett hett förslag är att försöka kontakta så många rekryteringsfirmor som möjligt, av typen jobbus.se. Även företag i behov av personal kan anlita Jobbus för att finna det de söker. Jobbus förenar jobbsökande med företag och ser till så att folk hamnar där de kan blomstra.

Man är bra på olika saker och samhället mår bäst när man får rätt person på varje post. Det är viktigt att lyssna till vad man vill ägna sig åt, så att man får kvalitet i vardagen.

← Äldre inlägg