Arbetsförnedringen

Går du till Arbetsförmedlingen för att få ett jobb? Får du ett där? Inte?

Arbetsförnedringen

Går du till Arbetsförmedlingen för att få ett jobb? Får du ett där? Inte? Bara en bråkdel av alla jobb läggs ut på Arbetsförmedlingen. Alltså måste Arbetsförmedlingens riktiga uppgift vara någon annan än att hjälpa dig att hitta ett arbete. Med hotet att dra in din försörjning (a-kassa eller socialbidrag) kan Arbetsförmedlingen tvinga dig att söka vilket skitjobb som helst. Till och med praktikplatser utan riktig lön. Individuella handläggare utövar kontroll över din fria tid och kan maktfullkomligt dra in din försörjning när de anser att du inte sköter dig. Du tvingas upp tidiga morgonar till meningslösa möten, söka jobb du inte kan få och gå på kurser du inte är intresserad av. Kontrollen utgår från att du är lat, oduglig och måste tvingas till att arbeta. Men är det ditt fel att du är arbetslös? Knappast. Vi hävdar att Arbetsförmedlingen medvetet strävar efter att få dig att känna dig misslyckad för att du inte lyckats ta dig in i det ”underbara arbetslivet”. Arbetslösheten och därmed Arbetsförmedlingen ska se till att det finns gott om desperata människor på jakt efter arbete. Genom konkurrens bland potentiella arbetare ska lönerna pressas ned, arbetsförhållandena försämras och arbetsdagarna bli längre. Företagsägarna ler och håvar in stålar medan staten gör grovjobbet. Arbetsförmedlingen ägnar sig åt förnedring, inte förmedling. Kalla den vid sitt rätta namn: Arbetsförnedringen! Arbetsförnedringen.se är dessvärre nedstängds sajt, men vi vill gärna rekommendera följande liknande sajter: Arbetslös.nu  & Vi Mellan Jobben

Arbetslöshetskamp i 30-talets USA

Den ekonomiska krisen under 30-talet innebar en betydande arbetslöshet. Antalet arbetslösa växte från runt 400 000 i oktober 1929 till över 4 miljoner fyra månader senare. Under det kommande året fördubblades denna siffra och var i oktober 1931 uppe i 9 miljoner. Den höga arbetslösheten gjorde det uppenbart att arbetslösheten inte berodde på individen utan på samhället och det ekonomiska systemet. Men samhället och de rika stod inte bi. De arbetslösa fick klara sig så gott de kunde. Arbetslöshetsstöd var ytterst bristfälligt (om det fanns över huvudtaget), väldigt begränsat och räckte inte till många av de behövande. Svält och vräkningar blev vardag för massor av människor. Många arbetslösa (och arbetande) slöt sig samman för stödja varandra och kämpa för en bättre tillvaro. Den ekonomiska knappheten gjorde det nödvändigt och hoppet om bättring gjorde det möjligt. Kamperna skulle bli kraftfulla och på många håll framgångsrika. Man slutade sörja i ensamhet och började ställa krav tillsammans.

Matbristen blev för många skriande. Det fanns mat men man hade inte råd att betala för den. Makthavarna hänvisade till jobb som inte fanns och till privata välgörenhetsinrättningar. Grupper av arbetslösa bestämde sig för att ta sin rätt istället för att tigga. I New York krävde människor mat i affärerna och om de inte fick det så tog de det ändå. Det kunde handla om hundratals personer som krävde mat med hot om våld men även grupper om 30-40 personer kunde röra sig mellan mataffärer och hämtade sitt levebröd. Ofta valde handlarna att inte kalla på polis av rädsla för att publicitet skulle få fler hungrande att kräva mat utan betalning.

Man organiserade sig i lokala arbetslöshetsråd som anordnade stora demonstrationer både i arbetarkvarteren och vid maktens boningar. Demonstrationer skedde i en mängd städer men 35 000 demonstranter i New York och 60 000 i Pittsburgh är två mäktiga exempel. Polisen, och i vissa fall militären, försökte ofta upplösa dessa ”hotfulla” demonstrationerna vilket ledde till våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranter och polis.

I arbetslöshetens spår följde vräkningar. Utan inkomst klarade många inte av att betala hyran. Många blev utslängda på gatan utan någonstans att bo. Kåkstäder växte upp i de stora städerna. Många människor tvingades från stad till stad på jakt efter jobb. Men vräkningarna födde inte bara hemlöshet utan också motstånd. Rent-riots (hyreskravaller) blev vardag. Man slöt sig samman för att hindra vräkningar. Med vapen kunde mindre grupper hindra polisen från att vräka en familj. I andra fall samlades hundratals människor och bar in de utslängda möblerna i den nyss utrymda lägenheten. Detta ledde till hårda strider med polis, flera dödsfall och tusentals åtal men det gav människor tak över huvudet. Det uppskattas att upp emot 80 000 personer bara i New York fick sin bostad tillbaka genom den här taktiken.

Den hjälp som fanns fick tiggas via understödskontor eller privata välgörenhetsinrättningar. Resurserna som var avsatta för arbetslöshetsstöd underskred kraftigt behoven. Men många fann sig inte i att nådigt tigga och hoppas på myndigheternas godtycke. Stora grupper män och kvinnor samlades i understödskontoren och störde verksamheten, trakasserade administratörer och ställde gemensamma krav. I flera fall ockuperades kontoren tills kraven var upplysta. En orättvis behandling kunde leda till att hundratals människor marscherade till understödskontoren med sina krav. Protesterna riktade mot kontoren ökade och ökade. Istället för att tigga ensam och skamsen krävde man i grupp. Myndigheterna hävdade alltid att det inte fanns tillräckligt med resurser men oroligheterna och oordningen tvingade dem att ständigt frigöra mera resurser. Det räckte fortfarande inte till alla men till allt fler.

Till en början fanns inte några stora fasta arbetslöshetsorganisationer. Man litade till sin egen förmåga och aktivitet. Man organiserade sig tillsammans med människorna omkring sig, sina grannar, människor på gatan och personerna i kön till understödskontoren. Det fanns kärnor av radikala, ofta kommunistiska, arbetslöshetsgrupper som skrev flygblad, anordnade demonstrationer, skapade samtalsutrymme och deltog aktivt i t.ex. påtryckningar mot kontor och återtagande av bostäder. Man tvingade fram förbättringar. Mera pengar avsattes till arbetslöshetsstöd, statsförvaltningen tvingades betala hyror och staten tvingades skapa jobb. Det blev inte bra men det blev bättre.

I upprorens spår bildades också nationella organisationer som via politiken försökte förbättra situationen för de arbetslösa. Man samarbetade med regeringar och förvaltningar. På vissa håll deltog man i arbetslöshetsunderstödets utformande. Arbetslöshetskampens energi sipprade in i försök att påverka makthavarna med ord istället för handling. Men när man slutade kämpa tillsammans och började lite på politiker drogs reformerna tillbaka. Styrkan låg i arbetslösas egen aktivitet och de påtryckningar man gjorde genom att tillsammans störa makthavarnas samhällsordning.

Vill du läsa mer om 30-talets arbetslöshetsrörelse i USA så rekommenderar vi: The Unemployed Workers’ Movement av Frances Fox Piven och Richard Cloward.

Sida 3

På anställningsintervju

19 jan 2019

Den som söker jobb ett tag blir i regel väldigt glad när hen äntligen får komma på arbetsintervju. Man blir förstås också väldigt nervös, särskilt om det är till ett jobb man verkligen vill ha. Hur ska man tänka? Bete sig? Klä sig? Och hur förebereder man sig inför kniviga frågor? 

Börja med att ta en titt på klippet här nedan som jag hittade på Youtube, där finns många bra tips.

Bli din egen chef

3 jan 2019

Har du ledsnat på att söka jobb efter jobb utan att ens få svar på dina ansökningar? Då kanske det är dags att ta tag i saken och se till och skapa något eget istället och bli sin egen chef. Regeringen insåg redan för många år sedan att företagande och entreprenörskap är framtiden och initierade innovationsrådet som var till för att stimulera företagare att aktivt jobba med framtiden som mål. Och det lyckades ganska bra. Vi fick många nya företag i Sverige, och de allra flesta av dem har det också gått ganska bra för. 

Satsa på det du kan bäst

Men vad ska man i så fall jobba med om man vill driva sin egen firma? Kanske är du en extremt duktig programmerare och kan skapa program för datorer? Då är det lämpligt att starta upp ett eget IT-företag och genom detta sälja både tjänster och produkter. Eller så brinner du för att hålla rent och vill satsa på en egen städfirma? Det viktigaste är att du satsar på något du själv tycker att du är bra på, och är något du gillar. För att få en framgångsrik firma är det nämligen väldigt viktigt att man trivs med sin arbetssituation, och börjar man jobba med något man inte tycker om så kommer det inte att fungera. Ta kontakt med din arbetsförmedling med din idé, du kanske har möjlighet att få ett bidrag för att sätta igång din firma. Så våga satsa på dig själv, starta eget! 

Utbilda dig för syns skull

29 dec 2018

Här försöker vi att hitta arbetsområden där det finns ett stort behov, vi ser också till att lyfta olika sätt att hitta ett jobb för dig som är arbetssökande. Ett av de yrken som det idag finns ett behov av att fylla på med utbildad personal är optikerbranschen, och att utbilda sig till optiker kan ge dig ett jobb som varar hela ditt yrkesverksamma liv ut. En optikerutbildning ger dig alla de kunskaper du behöver för att bli en bra säljare av glasögon, kontaktlinser och andra saker som här till synen och ögonen. 

Vad tjänar en optiker?

Om vi tittar på medianlönen, som är uträknad av Saco, så ligger ingångslönen på runt 29 000 kronor före skatt. Det finns givetvis lokala variationer som gör att detta kan se olika ut och i områden där det idag finns brist på optiker och optikerassistenter är lönen betydligt högre. 

Vad gör en optiker?

Att vara legitimerad optiker innebär att man är specialist på ögat och seendet. man utför synundersökningar av olika slag, man tillpassar glasögon, kontaktlinser och andra synhjälpmedel och behandlar även förändringar i ögat som inte orsakats av sjukdomar. 

Framtidsutsikter

Det finns idag fler lediga jobb som optiker än vad det finns utbildade optiker. Framtiden ser därmed väldigt ljus ut för dig som vill utbilda dig. Du har ett bra tillfälle att förhandla om ingångslön då det råder mycket liten konkurrens om jobben och är du villig att flytta kan du i princip bestämma din egen lön, inom rimliga gränser. 

En bra ledarskapsutbildning är guld värd i ett CV

21 nov 2018

Det är inte bara industriarbetare, sjuksköterskor och "vanliga arbetare" som helt plötsligt kan stå där utan jobb. Det kan drabba vem som helst och då också både tjänstemän, mellanchefer och ännu högre. De högsta cheferna brukar inte ha några problem att hitta ett nytt jobb men för de som är lite längre ned i hierarkin kan det ibland vara tufft. Har du en bra ledarskapsutbildning i bagaget så har du dock ökat dina chanser mångdubbelt. Många företag söker med ljus och lykta efter personal med bra ledarskapsegenskaper och genom att gå en ledarskapsutbildning i Stockholm kan du få stora fördelar på marknaden. 

Inte bara för dig som söker jobb

Det är inte bara arbetssökande som har en stor fördel av att gå en ledarskapsutbildning i Stockholm utan det gagnar även dig som redan idag har ett jobb. Det gör att d kan ta nästa kliv i din karriär och få både större ansvar, andra arbetsuppgifter och dessutom höja din inkomst. Om du vill gå denna ledarskapsutbildning i Stockholm kan du vända dig till dem direkt, eller gå via din chef som sedan sänder dig på kursen. Är du arbetssökande kan du genom arbetsförmedlingen få hjälp att gå denna kurs eftersom den gör att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Var inte nöjd med den situation du har idag, jobba aktivt för att nå högre mål i livet och se till att du får de kunskaper du behöver för att bli en bra ledare. 

Jobba med reklam

14 nov 2018

Arbetslöshet är ingen höjdare, men det finns många idag som sitter i den sitsen. Dock finns det ju en mängd branscher som behöver ha mer folk. Om man inte har de kunskaper man behöver, eller rätt utbildning så går det ju alltid att skola om sig. Alltså börja plugga igen. Ett yrke är att jobba med reklam och grafiska profiler. Det är ju som så att i dag behöver nästan alla företag reklam. För att få den bästa reklamen, så vänder de sig till en reklambyrå, som till exempelvis Tross. Är du nyfiken på att börja jobba i denna braschen så finns det många vägar att gå. Det finns utbildningar som tar dig hela vägen.

Jobba med det du gillar

Även om att vara arbetslös inte är att föredra, så är ett jobb man inte trivs på inte heller bra. Det kan leda till att man mår sämre och blir utbränd eller sjukskriven. Då är det inte lätt att komma tillbaka. Därför är det ju en fördel att välja ett yrke som du trivs med. Det kanske känns som att det skulle vara svårt att hitta jobb inom det. Men vet du, många yrken kan du ju starta eget inom. Det finns ju många smarta starta eget bidrag med mera som man då kan använda sig av. Detta kan man lära sig mer om på nätet. Så hitta det du gillar och testa om inte du kan bli din egen helt enkelt!

Nu längtar jag bort från vardagen lite

8 nov 2018

Ni vet, oavsett om man har ett jobb man sliter och arbetar med eller om man sitter hemma, arbetslös och gör allt för att hitta ett jobb, så är det ju en vardag som kan bli lite trist och jobbig, fast på olika sätt. Då är det inte konstigt att man längtar bort för att få ett litet avbrott från detta. Det bästa sättet jag vet att få avbrott i vardagslivet det är att resa! Är man arbetslös är det kanske inte lika lätt, ekonomiskt, men det går ju att spara. Själv sitter jag här och drömmer mig bort. Skulle vilja ta en kryssning i Sydamerika. En kryssning Sydamerika låter som en dröm tycker jag. Dels att få se just Sydamerika men även det att åka båt. 

Komma bort lite vore inte fel

Just nu är det dock så att jag skulle kunna tänka mig att resa nästan var som helst. Bara det är sol och värme och att man kommer bort från vardagen som sagt. Att just kunna koppla av och inte tänka på alla måsten, det är ju vad man kan göra om man tar en resa någonstans, eller hur! Det bästa är att lämna allt hemma, så att man inte tänker på vardagen, utan bara njuter av att man har kommit iväg. Det är kanske svårt lämna mobilen, men låt bli logga in överallt, bara njut av dagen som den kommer istället!

Arbetsplatser bör anpassas på rätt sätt

8 nov 2018

Om man har turen att ha ett jobb, som man trivs med så är ju det bra. Sämre är det om man på det jobbet belastar fel, för att ledningen eller chefen inte sett till att det är ergonomiskt anpassat. Jobbar man med materialhantering är det bra med lyftbord och lyftvagnar till exempel. Är det på ett kontor man jobbar bör man ha bra skrivbord och stol. När det kommer till ergonomi, så handlar det om att anpassa arbetet till människan för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Det kan vara att köpa lyftbord från Morework eller att satsa på en lyftvagn eller att anpassa kontoret. 

Bra ergonomi lönar sig

En bra arbetsmiljö är ett måste och i det ingår det att ha en bra ergonomi. Det gjordes en kunskapsöversikt på uppdrag av Arbetsmiljöverket av forskare vid KTH och Linköpings universitet. De kom dram till att ju bättre ergonomin är på arbetsplatser, desto lönsammare är företaget. Dels är det så att verksamheten blir effektivare som i sin tur leder till vinster främst i form av bättre kvalitet och produktivitet. Sedan ger det vinster i att de anställda inte sliter ut sig och sjukskriver sig. 

Anpassa jobbet

Oavsett jobb så är det som sagt att det är bra att anpassa det så att det är ergonomiskt. Det genom rätt möbler eller rätt utrustning för att hantera material eller skyddsutrustning. Så har du ett jobb där man inte kollat över detta, se till att prata med chefen!

 

 

 

 

Skriva CV

31 okt 2018

Att ha ett stark CV är väldigt viktigt när man ska söka jobb, med eller utan Arbetsförmedlingen i ryggen. Har man sitt CV klart och stabilt så kan man se till att alltid ha ett i väskan, man vet aldrig när man kan behöva ge ut ett. Sedan kan man förstås variera det personliga brevet utifrån vilken arbetsplats man söker jobb på, det är helt klart att rekommendera.

Om du inte vet hur du skriver ihop ett bra CV så kan du hitta massor av inspiration online, här nedan for a start:

Alla vill ju ha ett tillfredsställande jobb

10 okt 2018

Det som är jobbigast av allt med att vara arbetslös är människors reaktion och attityd gentemot en när de vet att man söker jobb. Det är vidrigt vad mycket förutfattade meningar det finns om arbetslösa. Det räcker liksom inte med att man ska försöka leva på ettovärdigt exixtensminimum och dessutom vara fången i sin stad (eftersom man ju måste finnas tillgänglig för att åka på intervjuer och sådant när som helst), nej man ska stå ut med att ses som en samhällsparasit också. Alla dessa "goda råd" och förslag på vad man skulle kunna göra, det är en otroligt ovärdig situation att sitta i som jag inte tror att det finns särskilt många som faktiskt väljer för att "slippa jobba". Drömmen är väl för de allra flesta att ha ett tillfredsställande jobb att gå till varje dag. En plats där man kan växa, tjäna pengar och känna sig behövd.

Rekryteringsfirmor

Det finns jobb. Man måste bara veta var man ska leta. Ett hett förslag är att försöka kontakta så många rekryteringsfirmor som möjligt, av typen jobbus.se. Även företag i behov av personal kan anlita Jobbus för att finna det de söker. Jobbus förenar jobbsökande med företag och ser till så att folk hamnar där de kan blomstra.

Man är bra på olika saker och samhället mår bäst när man får rätt person på varje post. Det är viktigt att lyssna till vad man vill ägna sig åt, så att man får kvalitet i vardagen.

Yrkesgrupper med gott om jobb

6 okt 2018

Det är inte kul att vara utan jobb. Det drabbar ens ekonomi och många långtidsarbetslösa får också en sämre självkänsla. Vill man se till att få ett jobb så är det en god idé att kolla upp vilka arbeten som har en brist på personal, och sedan utbilda sig inom det yrke som lockar mest. Här berättar vi om några yrken där det råder brist på personal och där det är relativt enkelt att få jobb, med bra lön. 

Lastbilschaufför

En lastbilschaufför ser till att gods transporteras från punkt A till punkt B. I jobbet ingår, utöver körning, också att lasta och lossa gods. Det är ett jobb som passar både kvinnor och män med god fysik. Du kan hitta yrkesförarutbildningar hos din kommun, ofta via vuxenutbildning. 

Rörmokare

Eller VVS-montör som det också heter är ett attraktivt jobb. Som rörmokare jobbar du både mot privatpersoner och företag och kan få uppdrag med att dra nya rör, laga befintlig VVS och liknande. Du kan vända till till en VVS-firma och börja som lärling och utbilda dig medan du jobbar. Det finns också utbildningar du kan ansöka till för att få ditt yrkesbevis. 

Polis

Sverige satsar på polisutbildningen och ska anställa många nya poliser. Du kan läsa mer om hur antagningen går till på polisens hemsida där det också står vilka krav det finns. Polisyrket kräver ett stabilt psyke, bra fysik och en förmåga att behålla lugn i stressade situationer. Du måste vara 18 år, och det finns ingen övre åldersgräns. 

Hitta jobben

28 sep 2018

Det är inte ofta det händer att en arbetsgivare ringer upp en person för att kolla om denne är ledig och vill komma och jobba. Mig veterligen har det bara hänt en enda vän, en enda gång. Och det var tack vare att han hade en väldigt speciell kompetens som inte många andra i Sverige har. Nej, för de allra flesta som söker arbete gäller det att själv ligga i och vara aktiv. Är du intresserad av att jobba i exempelvis en affär så kan du hitta lediga jobb hos Storesupport.se och är du en arbetsgivare som letar personal kan du faktiskt gå precis samma väg. 

Inte bara för kassabiträden

Storesupport har inriktat sig på att erbjuda bemanning inom hela retail-branschen. Det innebär att du här kan hitta lediga jobb som passar väldigt många olika människor. det kan handla om att jobba i charken på ICA eller att vara kundmottagare på Ahlsell för att nämna några exempel. Det finns även logistikjobb samt administrativa tjänster för den som vill jobba med sånt. Sluta lita på arbetsförmedlingen, de är idag mer av en kontrollorganisation än en förmedlare av arbete. Ta saken i egna händer och skapa din egen framgång! Om du besöker storesupport.se så är det snabbt gjort att anmäla intresse för att jobba inom retail. Du kan sedan fylla på med erfarenhet och önskemål och kan sedan matchas med lediga tjänster. Besök dem redan idag, i morgon kan du ha jobb!  

Det behövs alltid duktiga hantverkare

27 aug 2018

Har du någorlunda god fysik? Är du bekväm med att jobba på höga höjder? Då kanske takläggare är något för dig. Att jobba med att lägga tak innebär en stor frihet. Man planerar jobb tillsammans med sin arbetsledare och när ett projekt är klart går man vidare till nästa. Det finns vanliga snickare som utför takarbeten också, men det är idag ett stort behov av specialister som på ett effektivt och snabbt sätt kan lägga tak som håller en hög standard. 

Hur ser en normal arbetsdag ut?

Jobbet påbörjas cirka klockan 7 på morgonen och för en takläggare betyder det att man ska vara redo på taket och börja jobba. Man har ansvar för både tätskikt, underarbete och läggning av tak. de kan bestå av tegel, plåt eller betong. Jobbet utförs alltid i arbetslag och innebär en god gemenskap. Jobbet kan stundvis vara tungt och det krävs att du klarar av att klättra på stegar och har god balans. Högt tempo är också vanligt och kräver en god grundkondition. 

Hur blir jag takläggare?

Det enklaste sättet att börja jobba med takläggning är att kontakta en takläggningsfirma. Där får du till en början jobba som lärling och vara med och lära dig grunderna. När du sedan blivit varm i kläderna kommer du att få mer ansvar och också bättre betalt. En lärlingsperiod pågår vanligen 6 månader till 12 månader beroende på komplexiteten på jobben som ska utföras, och på dig som vill jobba. 

Redovisning och bokslut är något alla företag måste göra

24 aug 2018

I denna bloggen har vi ju varit inne på detta med att vara egen företagare. Det är ju ett sätt att komma bort från arbetslösheten, att starta eget. Dock är det en hel del att tänka på om man ska vara egen företagare. En sak många inte tänker på, är att allt ska bokföras och det ska göras bokslut och redovisningar, så väl som deklareras och mycket mer. Detta kan man mycket väl göra på egen hand, om man känner sig bekväm med det och att man vet hur man ska göra. Dock är det ofta så att man kanske inte har den tiden. Som tur är kan man få hjälp med bokslut och andra saker som rör företagets ekonomi, genom en redovisningsbyrå.

Smart anlita hjälp

Om du har tänkt att ha bra koll på företagets ekonomi så är det bra att anlita en redovisningsbyrå. Är du i början av starten på ditt företag så kan det räcka med att anlita en enskild revisor. Om du inte tänker anlita hjälp är det viktigt att du har koll på allt, så det blir rätt. Det är mycket att tänka på när det kommer till bokslut, skatter, moms och så vidare. Det får inte bli fel, för då kommer Skatteverket att snart reagera. Om du inte vill ta hjälp från en redovisningsbyrå, se då till att läsa på noga, samt kanske hämta hem ett bokföringsprogram eller liknande så att du få lite hjälp på vägen på det sättet i alla fall.

Lättare få jobb om du inte rökar?

19 aug 2018

Detta med att röka på jobbet är ofta omdebatterat. Icke rökare, anklagar rökare för att de får fler raster än de själva får. Arbetsgivare idag är även de i två läger. Men det blir allt vanligare att rökning förbjuds på arbetsplatser och inom vissa yrken ska man helst inte röka alls. Så är man rökare kan det vara svårt att få jobb i vissa lägen. Om du är rökare men vill sluta, så varför inte testa en e cigg med e juice? En elektronisk cigarett med e juice är ett bra alternativ till cigaretter och det är många som tack vare den har slutat helt med allt vad rökning heter.

Olika hjälpmedel finns

Det är idag en mängd olika typer av sluta röka produkter ute på marknaden. Det gör att det borde gå umärkt att sluta röka. Vad som fungerar för en viss individ kanske inte funkar för en annan, men det får man testa sig fram med. Man ska inte ge upp om en sak inte funkar. En del fixar att bara lägga av med ciggen, andra måste testa flera olika hjälpmedel innan de kan sluta. En del måste til och med få hjälp via sjukvården för att sluta. Om du verkligen vill sluta, så är en vilja bra hjälp på vägen med. Det underlättar det i alla fall väldigt mycket, att vilja sluta röka. Det tillsammans med ett eller flera hjälpmedel kan få dig att lyckas sluta. 

Ibland går det bra

22 jun 2018

Det finns många vägar till att hitta ett nytt jobb och även om Arbetsförmedlingen inte hör till mina favoriter så måste jag berätta om en solskenshistoria. Det var en vän till mig som varit utan jobb ett tag och hade varit på ett flertal intervjuer utan att det gav något. Han bestämde sig så småningom för att starta eget företag där han skulle erbjuda uthyrningspersonal till företag som hade behov av ekonomiassistenter, sekreterare och andra kontorsarbetare. Planen var mycket god och innan han presenterade den för sin handläggare så satt vi tillsammans och gick igenom både budgeten och framtidsplanerna. 

Han fick faktiskt hjälp

Hans handläggare gav honom tummen upp för hans initiativ och satte genast igång med att ta fram olika mappar och papper med kontakter som han skulle få nytta av. Sen kom den stora frågan. Var ska du ha ditt kontor? Du kan ju inte sköta det hemifrån! Han var förberedd även på detta. Han hade redan i förväg varit ute på https://kontorslokaler.se/ och letat upp ett flertal olika objekt. Att han visade henne resultatet av den sökningen, och också att han redan varit i kontakt med dem var nog det som avgjorde hela saken. Idag är han i full gång med sitt företag. Han driver den från ett snyggt kontor i stan och har över 50 olika kunder som anlitar hans tjänster regelbundet. Det var kul att han hittade en nisch där hans erfarenheter kunde göra så att han både fick ett jobb själv och samtidigt skapade jobb åt andra. 

← Äldre inlägg