Arbetsförnedringen

Går du till Arbetsförmedlingen för att få ett jobb? Får du ett där? Inte?

Arbetsförnedringen

Går du till Arbetsförmedlingen för att få ett jobb? Får du ett där? Inte? Bara en bråkdel av alla jobb läggs ut på Arbetsförmedlingen. Alltså måste Arbetsförmedlingens riktiga uppgift vara någon annan än att hjälpa dig att hitta ett arbete. Med hotet att dra in din försörjning (a-kassa eller socialbidrag) kan Arbetsförmedlingen tvinga dig att söka vilket skitjobb som helst. Till och med praktikplatser utan riktig lön. Individuella handläggare utövar kontroll över din fria tid och kan maktfullkomligt dra in din försörjning när de anser att du inte sköter dig. Du tvingas upp tidiga morgonar till meningslösa möten, söka jobb du inte kan få och gå på kurser du inte är intresserad av. Kontrollen utgår från att du är lat, oduglig och måste tvingas till att arbeta. Men är det ditt fel att du är arbetslös? Knappast. Vi hävdar att Arbetsförmedlingen medvetet strävar efter att få dig att känna dig misslyckad för att du inte lyckats ta dig in i det ”underbara arbetslivet”. Arbetslösheten och därmed Arbetsförmedlingen ska se till att det finns gott om desperata människor på jakt efter arbete. Genom konkurrens bland potentiella arbetare ska lönerna pressas ned, arbetsförhållandena försämras och arbetsdagarna bli längre. Företagsägarna ler och håvar in stålar medan staten gör grovjobbet. Arbetsförmedlingen ägnar sig åt förnedring, inte förmedling. Kalla den vid sitt rätta namn: Arbetsförnedringen! Arbetsförnedringen.se är dessvärre nedstängds sajt, men vi vill gärna rekommendera följande liknande sajter: Arbetslös.nu  & Vi Mellan Jobben

Arbetslöshetskamp i 30-talets USA

Den ekonomiska krisen under 30-talet innebar en betydande arbetslöshet. Antalet arbetslösa växte från runt 400 000 i oktober 1929 till över 4 miljoner fyra månader senare. Under det kommande året fördubblades denna siffra och var i oktober 1931 uppe i 9 miljoner. Den höga arbetslösheten gjorde det uppenbart att arbetslösheten inte berodde på individen utan på samhället och det ekonomiska systemet. Men samhället och de rika stod inte bi. De arbetslösa fick klara sig så gott de kunde. Arbetslöshetsstöd var ytterst bristfälligt (om det fanns över huvudtaget), väldigt begränsat och räckte inte till många av de behövande. Svält och vräkningar blev vardag för massor av människor. Många arbetslösa (och arbetande) slöt sig samman för stödja varandra och kämpa för en bättre tillvaro. Den ekonomiska knappheten gjorde det nödvändigt och hoppet om bättring gjorde det möjligt. Kamperna skulle bli kraftfulla och på många håll framgångsrika. Man slutade sörja i ensamhet och började ställa krav tillsammans.

Matbristen blev för många skriande. Det fanns mat men man hade inte råd att betala för den. Makthavarna hänvisade till jobb som inte fanns och till privata välgörenhetsinrättningar. Grupper av arbetslösa bestämde sig för att ta sin rätt istället för att tigga. I New York krävde människor mat i affärerna och om de inte fick det så tog de det ändå. Det kunde handla om hundratals personer som krävde mat med hot om våld men även grupper om 30-40 personer kunde röra sig mellan mataffärer och hämtade sitt levebröd. Ofta valde handlarna att inte kalla på polis av rädsla för att publicitet skulle få fler hungrande att kräva mat utan betalning.

Man organiserade sig i lokala arbetslöshetsråd som anordnade stora demonstrationer både i arbetarkvarteren och vid maktens boningar. Demonstrationer skedde i en mängd städer men 35 000 demonstranter i New York och 60 000 i Pittsburgh är två mäktiga exempel. Polisen, och i vissa fall militären, försökte ofta upplösa dessa ”hotfulla” demonstrationerna vilket ledde till våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranter och polis.

I arbetslöshetens spår följde vräkningar. Utan inkomst klarade många inte av att betala hyran. Många blev utslängda på gatan utan någonstans att bo. Kåkstäder växte upp i de stora städerna. Många människor tvingades från stad till stad på jakt efter jobb. Men vräkningarna födde inte bara hemlöshet utan också motstånd. Rent-riots (hyreskravaller) blev vardag. Man slöt sig samman för att hindra vräkningar. Med vapen kunde mindre grupper hindra polisen från att vräka en familj. I andra fall samlades hundratals människor och bar in de utslängda möblerna i den nyss utrymda lägenheten. Detta ledde till hårda strider med polis, flera dödsfall och tusentals åtal men det gav människor tak över huvudet. Det uppskattas att upp emot 80 000 personer bara i New York fick sin bostad tillbaka genom den här taktiken.

Den hjälp som fanns fick tiggas via understödskontor eller privata välgörenhetsinrättningar. Resurserna som var avsatta för arbetslöshetsstöd underskred kraftigt behoven. Men många fann sig inte i att nådigt tigga och hoppas på myndigheternas godtycke. Stora grupper män och kvinnor samlades i understödskontoren och störde verksamheten, trakasserade administratörer och ställde gemensamma krav. I flera fall ockuperades kontoren tills kraven var upplysta. En orättvis behandling kunde leda till att hundratals människor marscherade till understödskontoren med sina krav. Protesterna riktade mot kontoren ökade och ökade. Istället för att tigga ensam och skamsen krävde man i grupp. Myndigheterna hävdade alltid att det inte fanns tillräckligt med resurser men oroligheterna och oordningen tvingade dem att ständigt frigöra mera resurser. Det räckte fortfarande inte till alla men till allt fler.

Till en början fanns inte några stora fasta arbetslöshetsorganisationer. Man litade till sin egen förmåga och aktivitet. Man organiserade sig tillsammans med människorna omkring sig, sina grannar, människor på gatan och personerna i kön till understödskontoren. Det fanns kärnor av radikala, ofta kommunistiska, arbetslöshetsgrupper som skrev flygblad, anordnade demonstrationer, skapade samtalsutrymme och deltog aktivt i t.ex. påtryckningar mot kontor och återtagande av bostäder. Man tvingade fram förbättringar. Mera pengar avsattes till arbetslöshetsstöd, statsförvaltningen tvingades betala hyror och staten tvingades skapa jobb. Det blev inte bra men det blev bättre.

I upprorens spår bildades också nationella organisationer som via politiken försökte förbättra situationen för de arbetslösa. Man samarbetade med regeringar och förvaltningar. På vissa håll deltog man i arbetslöshetsunderstödets utformande. Arbetslöshetskampens energi sipprade in i försök att påverka makthavarna med ord istället för handling. Men när man slutade kämpa tillsammans och började lite på politiker drogs reformerna tillbaka. Styrkan låg i arbetslösas egen aktivitet och de påtryckningar man gjorde genom att tillsammans störa makthavarnas samhällsordning.

Vill du läsa mer om 30-talets arbetslöshetsrörelse i USA så rekommenderar vi: The Unemployed Workers’ Movement av Frances Fox Piven och Richard Cloward.

Sida 4

Varför inte bli elektriker?

7 okt 2017

De flesta hantverkare är mycket efterfrågade i storstäderna i vårt avlånga land. Det är högt tryck på målare, snickare, montörer och elektriker. Så vill du ha jobb både just nu och i framtiden är det bra att satsa på något av dessa yrkena. Alla dessa kan du bli om du går på gymnasiet. Efter utbildningen är det många som går som lärling och får sedan ett gesällbrev, som visar på erfarenhet och kompetens. För en nya snickare eller målare är det bra att ha båda delarna. Bland dessa yrkena är det elektriker som har den bästa lönebilden.

Vad tjänar en elektriker?

Hur mycket en elektriker har i lön beror på inom vilken del av elektricitet som hen jobbar med. Här kan man alltså jobba som installationselektriker, serviceelektriker, industrielektriker eller som svagströmselektriker. Som ny distributionselektriker får du en ingångslön på 21 700 kronor i månaden, före skatt. Efter några år i yrket har en elektriker som mest 35 200, en medellön ligger på 28 600. Det är lite högre för elektriker inom offentlig sektor, och tvärtom för dem i privata sektorn.

Arbetsmarknaden ser ljus ut för elektriker

Just nu i och med att vi just nu ser en riktig byggboom, kommer elektriker att efterfrågas för flera år framöver. Som nyexaminerad elektriker bör hen gå som lärling för att få kompetens och erfarenhet. Det för att man som elektriker inte ska göra misstag och för att lära sig yrket från grunden. Eftersom man får gå bredvid en mer erfaren elektriker, får man ingen egentlig lön. Ungefär så här kan det se ut när du arbetar som lärling:

Första perioden: 0 – 720 timmar- lärlingslön 13 715 kronor per månad före skatt

Andra perioden: 721 – 1600 timmar – lärlingslön 15 883

Lön som första-års montör och under certifieringen: 17 184

Varför inte skaffa yrke med fet lön?

29 sep 2017

Är du arbetslös? Har du funderat på att skaffa dig ett yrke medan du ändå är arbetslös? Och varför inte? Om du inte hittar jobb inom det du önskar, eller du inte vet vad du ska söka för jobb, varför inte skaffa en utbildning till ett yrke som är väldefinierat och dessutom ger dig en fet lön? Bland de bäst betalda yrkena hittar du dem med långa utbildningar, vilket inte är så konstigt. Lönen måste ju reflektera din långa utbildning med stort studielön. Bland de yrken som har bra lön hittar du jurister, läkare och ingenjörer. Är du bra på att argumentera kan juristyrket verkligen rekommenderas. Du kan välja inriktning, enligt det du tycker är intressantast. Här kommer några tips och råd från en blogg om juridik.

Jurister jobbar med olika saker

Att jobba som advokat innebär en skyddad titel. Inte alla får kalla sig det. För det första krävs att du har en juristexamen för att få kalla dig advokat. Du kan till exempel gå juristprogrammet; 270 högskolepoäng från ett universitet i Stockholm, eller Linköping exempelvis. Det finns kortare kurser i till exempel affärsjuridik, men det krävs att du har en juristexamen från ett universitet, oavsett om det är Stockholm, Linköping eller från någon annan stad. När du väl fått din juristexamen krävs det att du är medlem av Advokatsamfundet. Det är just därför som vem som helst inte ska kunna kalla sig advokat. Man måste följa etiska regler, och stadgar satta av Sveriges advokater. Lycka till i valet av yrke!

Viktigt ha en riktig arbetsplats

22 sep 2017

Jag minns när jag en gång blev erbjuden arbete hos en ideell förening. Meningen var att jag skulle göra reklam för den ideella föreningen. Det var en mycket liten förening men de hade ganska mycket pengar och drevs som vilket företag som helst. Den som hade startat föreningen hade en väldigt hög lön, sedan hade de andra i fallande storlek lön efter henne. Föreningen arbetade mest med opinionsbildning och påverkansarbetet. I vilket fall, det var ju inte det jag skulle skriva om, utan att jag inte fick någon riktig arbetsplats och dessutom skulle jag ta med mig min egen dator till jobbet. Eftersom det var reklam jag skulle jobba med, behövde jag ta många bilder för deras räkning. Så jag tog med min egen kamera för att kunna ta bilder för föreningen.

Jag fick sitta vid ett konferensbord

Jag fick inget eget skrivbord där jag skulle sitta, utan fick sitta vid ett konferensbord, och en vanlig köksstol att sitta på. De andra hade stora skrivbord och riktiga kontorsstolar, medan jag satt vid konferensbordet. Det gick inte så bra att jobba om man säger så. Jag slutade efter några månader. Det var under den tiden som jag förstod varför det är så viktigt att ha en egen plats att sitta vid. Det har att göra med hur man skattar sitt eget arbete. Om jag anser att mitt arbete är viktigt, måste jag kräva av arbetsgivaren att få ett riktigt skrivbord. Om jag gör ett viktigt arbete då ska jag få de allra bästa förutsättningarna för att kunna utföra det.

Tänk en svarvare som inte får någon svarv

Att ha ett riktigt skrivbord om man har ett "skrivbordsarbete" är lika viktigt som att en svarvare får en svarv för att kunna utföra sitt jobb. Lite tokigt om den stackars svarvaren inte får en svarv, eller hur? Så vi ska kräva riktiga skrivbord, om vi har ett sådant "skrivbordsarbete". Och får man, som jag har nu, världens bästa skrivbord, och skön kontorsstol, då trivs man - och gör världens bästa jobb.

Att inte falla på jobbet

20 sep 2017

Är man arbetslös är det ingen stor fara att man faller på jobbet – om man så säger. Det brukar inte innebära faror över huvudtaget, då man är arbetslös. Enda faran är väl tristessen och en mycket lång väntan på ersättning från arbetslöshetskassan. De enda krav som finns på den som är utan jobb, är att söka, söka och söka jobb. Som om den som är arbetslös inte skulle vilja ha ett nytt jobb. Har man arbetserfarenhet är ju högsta önskan att få använda den utbildning och erfarenhet som man tillgodogjort sig. Då kan det vara svårt att vara "flexibel" och plötsligt vilja ha ett helt annat jobb.

Arbeta med fallrisker

Det finns några yrken med stora risker. Där gäller det att ha utbildning som minimerar risken för att falla på jobbet. Alla som arbetar där det finns risk för fall bör gå en fallskyddsutbildning. Denna utbildning är absolut nödvändig för att inte råka illa ut i arbetet. Här krävs det kompetent personal som känner till riskerna och vet hur de ska minimeras. Framför allt bör de känna till hur de ska minimera riskerna i så kallade slutna utrymmen. Med slutna utrymmen avses här arbeten i cisterner, pooler, gruvor, tunnlar, källarutrymmen och rördiken bland annat.

Ta tillvara kompetens

Har man denna kunskap är det verkligen slöseri på kompetens att begära att de arbetarna plötsligt ska börja passa barn, diska, eller vad nu arbetsförmedlingen tycker att man ska "anpassa" sig till. I sådana fall kan man känna det som att arbetsförmedlingen egentligen inte ser de människor som annat än brickor som ska passa in i deras mönster som de kallar "arbetsmarknaden". Inte bra, inte bra alls.

Dessa jobb ska du söka i Göteborg!

19 sep 2017

Bor du i Göteborg och undrar vad du ska bli när du blir stor? Eller du kanske vill börja om och är mitt livet? Då ska du söka dessa jobb. Enligt skapatillväxt.se - en blogg om företagande bör du söka följande tre yrken:

Yrken med stor efterfrågan

1. Kock - I Göteborg är det störst efterfrågan på kockar än någonsin. Restaurangbranschen i stort upplever ett stort uppsving just nu. Många restauranger vill ha kockar med erfarenhet, men sök gärna till något mindre företag, eller skola så kanske du får jobb och samlar på dig erfarenhet på så sätt. Har du någon kock som du ser upp till? Kanske du kan be att få gå i lära hos hen, och be att få praktiklön. Det brukar löna sig. Och var som en svamp; sug i dig allt du kan lära dig i hens kök.

2. Målare - De flesta målarfirmor vill att man ska ha ett gesällbrev för att få börja jobba som målare. Dessutom är det attraktivt om man har körkort. Som målare lär du ha med dig en hel del utrustning så åka med bil är det bästa du kan göra och behöver därför körkort för att kunna göra jobbet.

3. Personlig assistent - Detta är ett väldigt omväxlande jobb och för dig som gillar att ge service till andra. Många arbetsgivare vill också ha någon som har körkort. Här behöver du inte ha erfarenhet, eller utbildning. Det är din personlighet som räknas. Arbetsplatsen blir hemma hos den som behöver assistenten. Ibland handlar det om att hjälpa den med ärenden, eller för att hjälpa hen med sin hobby. Lycka till med jobbsökandet!

Här är jobben i Stockholm!

28 aug 2017

Vill du flytta till Stockholm och söka nytt jobb? Eller du kanske är från Stockholm, men är arbetslös eller du kanske jobbar idag men vill ha ett annat? Stockholm är Sveriges största stad och har därför de flesta jobben. Inom vissa branscher rådet det stor brist på personal. Framför allt är det arbeten som rör skola och undervisning. Det svåra är att just de jobben kräver en ordentlig utbildning, förutom på förskola och fritidsverksamhet. Här kan du läsa om de yrken som just nu är aktuella i Stockholm.

Arbeten utan utbildning

Om du inte har mer än gymnasieutbildning, finns det flera yrken som du kan arbeta inom: som till exempel, säljare med telefon som arbetsredskap. Man kan även arbeta som personlig assistent, man kan jobba i butik, men då behöver du lära dig kassahantering. Man kan också jobba på lager och inom lokalvård, med trädgårdsskötsel, diskare och hotellstädare, bara för att nämna några yrken som inte kräver kvalificerad utbildning.

Arbeta som lärling

Ett yrke med  liten konkurrens om jobben är målare. Det kan man läsa om i Arbetsförmedlingens yrkesprognoser. Främst gäller det i Stockholm men det är liknande förhållande i resten av landet. De flesta utbildar sig till målare på gymnasiet och efter det behöver du arbeta som målare och lärling hos ett företag. Vissa företag anställer lärlingar som inte gått någon tidigare utbildning, men då krävs också fler lärlingstimmar. Den som har börjat utbilda sig till målare på gymnasiet har betydligt färre timmar att klara av, som lärling. Är du intresserad av yrket trots att du inte har den gymnasiekompetensen, går det alltså helt utmärkt.

Vikten av avskildhet

19 aug 2017

Jag måste berätta om ett jobb jag hade en gång för länge sedan. Jag jobbade på ett aktiebolag som säljare och satt i stora fina lokaler mitt i stan. Vi höll föredrag om hur människor skulle omplacera sin tjänstepension, sina besparingar och aktier till de strukturerade produkter som vi sålde. I ett annat rum satt de som kallades besöksbokar. De såg till vi, säljare fick in våra kunder. De skulle ta den första kontakten med intet ont anande pensionärer och få dem komma till oss.

Hörde samma manus hundra gånger om dagen

Besöksbokarna satt i ett rum, vid skrivbord efter skrivbord och pratade i telefon hela dagarna. Alla hade fått ett manus att hålla oss till och läste upp det, kanske hundra gånger om dagen. Om och om igen. Det förväntades att de skulle få in minst fem besök om dagen. I så fall kunde de få en lön på tjugotusen per månad, innan skatt. Om inte, då fick de ingen lön alls. Det satte en enorm press på varje besöksbokare. Om de sa samma saker hundra gånger om dagen, sa de det femhundra gånger i veckan, vilket blev tvåtusen gånger i månaden och tjugofyratusen gånger per år, ja du fattar kanske vart jag vill komma. Det blev ett väldigt tjat, milt uttryckt. Varje dag. De hade inga bordsskärmar eller väggskärmar, så de hörde allt vad alla andra sa. Så satt de. Dag, efter dag, ända tills någon tröttnade och slutade av rena rama öronskavet. De borde helt enkelt ha fått ordentliga ljuddämpande bordsskärmar. Som den här:

Finns på Morekontor på nätet

Sådana finns på Morekontor.se. Är ovärdeliga och hjälper stackars besöksbokare att få jobba ostört och få sina tjugotusen i lön.

Det är ont om duktiga rörmokare!

10 maj 2017

Om man är arbetslös så har man alla möjligheter i världen att skola om sig och påbörja en helt ny karriär. Ett av de jobb som finns och där det finns många vakanser är just rörmokare. Om du är villig att antingen gå i skola och utbilda dig eller bli en lärling så finns det inom detta yrke en ljus framtid. Som rörmokare kan man få jobba med vitt skilda saker. Man kan jobba på oljeplattformar med att installera gigantiska säkerhetsventiler och man kan jobba i villor och lägenheter med att dra vanliga vattenrör. Oavsett om du vill jobba med avancerade, elektroniska ventiler eller om du vill installera rör och element spelar inte så stor roll, det finns jobb inom alla dessa områden. 

Hitta din egen väg

Du kan vända dig till en lokal rörmokare för att fråga om de söker lärlingar, eller så vänder du dig till tillverkningsindustrin där de också tillverkar sakerna de sedan installerar. Som hos Erichs Armatur till exempel som mest jobbar mot stora projekt inom kommuner eller till industriverksamhet. Du kan med fördel också prata med din arbetsförmedlare som kan hjälpa dig att hitta rätt typ av utbildningar om du är intresserad. Med lite tur så kan de också gå med på att du läser under tiden du får ersättning från dem, men det är något du får diskutera med dem. När du sedan känner dig mer hemma i området och har jobbat ett par år så kan du se till att starta en egen firma! 

Att tänka på sin budget

9 nov 2016

När man är arbetslös, befinner sig "mellan två jobb" eller sitter på en underbetald tjänst med drömmar om något större, då är man hele tiden pressad av sin "budget". Budgeten är snäv och man får alltid rätta mun efter matsäck. Har man inget över när varje månad är slut så har man för dåliga marginaler, och det brukar man såklart vara smärtsamt medveten om. 

Små drömmar

När man drömmer om något särskilt så måste man spara länge för att ens kunna fundera över om drömmen kan bli verklighet. Och vi pratar inte om lyxgrejer nu, utan om saker som en ny möbel, en liten weekendresa någonstans eller en varm vinterjacka. Det är inte på något sätt varken lätt eller roligt att gå utan jobb, eller av annan anledning leva på pressade tillgångar.

Billiga möbler

Vad man kan göra är att sänka sina krav. Om man behöver nya möbler så kan man välja att handla antingen begagnat eller på REA eller från möbelvaruhus som är kända just för sina schyssta priser. IKEA känner vi till sedan länge, men en nya, stark konkurrent finns på marknaden idag: Wegot. De säljer dessutom hest online, så köpprocessen är smidigare än smidigast. Nya matstolar hittar man för under femhundringen - och det är snygga matstolar vi pratar om! Wegot har inte bara ett brtet utbud av matstolar utan av alla tänkbara möbler. Helt klart ett hett tips för alla som lever på pressad budget men vill förnya hemma. Man kan ju alltid också köpa en ny matstol i taget om man inte kan vänta på att spara ihop tillräckligt med pengar för 4 eller 6. 

HAr du några smarta tips till alla som lever med sträng ekonomi?

Enklare business

25 okt 2016

En del som går och väntar på att få en anställning de kan trivas med väljer till slut att bygga sin egen framgång, och det är faktiskt kanske det allra bästa - under förutsättning att man har en bra affärsidé och lite entreprenörskap i sig. Den som själv bygger sitt jobb har fria tyglar att utforma det som de vill och är idén bra så får man startstöd från staten via Arbetsförmedlingen. Snart rullar det kanske på och man får känna på hur det känns att ha skapat något åt sig själv - det är en ganska otrolig känsla!

Det finns lösningar på allt

Det tillkommer förstås en hel del så kallade käppar i hjulen, särskilt för nya, oerfarna entreprenörer med dåligt ekonomiskt utgångsläge. När man fakturerar kunder, till exempel, så får man vänta mellan 30 och 90 dagar på att pengarna kommer in, för de allra flesta betalar så sent som möjligt. Vissa kunder strular dessutom och betalar inte alls vilket skapar problem. Indrivning är inte varken enkelt eller gratis och lever man på gränsen är det just den typen av probelm man inte behöver.

Det finns dock lösningar på allt. Det kan vara bra att veta i livet i allmänhet och inom företagande i synnerhet. Idag utnyttjar allt fler flretagare factoringtjänster och säljer sina fakturor. De får på så vis betalt direkt och kan, om de vill, sälja hela ansvaret för fakturan samtidigt. Inget strul med eventuella förseningar och indrivningar alltså.

Läs mer om att sälja fakturor på säljafakturor.nu.

Vilket jobb passar dig?

29 sep 2016

Det är verkligen ingen lätt sak att veta vad man passar att jobba med, det finns så många olika faktorer som styr, som intressen, personlighet, fallenheter och framtidsutsikter för olika jobb. Det ultimata är att afå jobba med något som stimulerar en, det ska inte kännas motigt att gå till jobbet, gör det det så bör man kanske fundera på att byta karriärsbana.

Det finns många personlighetstester man kan fylla i för att se vilket jobb som eventuellt skulle passa en bra, läs den här artikeln på Aftonbladet och följ länkarna undertill för att prova lite olika tester.

 

 

Skyltar och andra reklamprodukter

14 sep 2016

Om man nu lyckas få ett jobb inom butik, restaurang eller hotell så kommer man att komma i kontakt med flera sätt att göra reklam för detta ställe. Ett sätt att göra reklam är att använda sig av skyltar på olika sätt. Just skyltar är något som egentligen finns överallt. Åk runt där du bor, så ska du se att du kommer se mängder av olika skyltar. Det är inte bara reklamskyltar som sitter uppe det är även informationsskyltar, vägvisningsskyltar, och andra typer av skyltar. En skylt är enkel att använda sig av och genom skyltar får man fram det budskap som man vill leverera. Det kan vara dagens meny, helgens erbjudande eller att det är rea. Oavsett vad du vill göra reklam för, så är det inte fel om skylten även har ett eget tryck eller en logo. Detta går att ordna hos ett tryckeri!

Beställ dina skyltar samt andra produkter hos Colourpicture

Du kan enkelt trycka egna texter och logotyper med hjälp av Colourpicture. De är ett tryckeri som mer än gärna hjälper dig med det du behöver. Hos dem finns det en mängd olika skyltar i olika former, storlekar och utföranden. Material är bland annat skummad PVC samt forex men det finns även skyltar i aluminiumkomposit. Olika skyltar att välja mellan finns också, så som mäklarskyltar, gatupratare, flaggskyltar och hänvisningsskyltar. Detta tryckeri har även en mängd andra bra produkter i sitt sortiment. Bland annat erbjuder de banderoller och vepor, beachflaggor, mässväggar samt profilmaterial och mässmaterial.

Lediga jobb runt om i hela Sverige

20 maj 2016

När det är dags att söka jobb så behöver man förlita sig på fler ställen än bara Arbetsförmedlingen. Särskilt om man behöver ett jobb som verkligen passar de meriter man har och att man får nytta av sina kunskaper. På Careereye.se finns det mängder av lediga jobb inom flera typer av yrkeskategorier. Du kan söka efter jobbtitel, bransch eller via nyckelord samt i vilken ort eller stad du vill jobba. Jobben finns i hela Sverige och just nu, så finns det över 37 000 lediga jobb. Oavsett om du söker jobb på heltid eller halvtid så finns det här många lediga jobb. Att hitta jobb idag är kanske något du upplever som svårt? Det finns många olika sätt att gå tillväga men inte alla sätt är de bästa. På Careereye är det så mycket enklare. Du kan fylla i vad du söker, få mail när det dyker upp relevanta jobb och läsa mer om arbetsgivaren innan du söker.

Populära företag

På Careereye så finns det många heta företag just nu som kan bli din framtida arbetsgivare. Du kan läsa mer om dem på careereye.se. Du kan även söka efter olika företag efter kategori om du behöver. Det bästa med denna hemsida är att du även kan läsa och ge omdömen om olika företag. Dessa är helt anonyma men kan hjälpa dig eller andra att välja att söka lediga jobb hos olika företag. Så detta är en bra sida, med jobb i hela Sverige.

Utbilda dig medan du ändå är arbetslös

28 apr 2016

Det är inte roligt att vara utan arbete. Dock kan man se till att fylla tiden med meningsfulla saker. En bra sak att göra är att gå en första hjälpen kurs eller en HLR utbildning. Att kunna ge första hjälpen är inte bara något som ska ses som ett medmänskligt drag, utan något som borde vara varje människas plikt att ha de kunskaper som behövs för att utföra denna hjälp. Kan du utföra första hjälpen och på så sätt rädda ett liv, så kan det också vara något som får dig själv att bli glad och bidra till ett lyckligare liv både för dig och den du hjälpte.

Besök Hjärtgruppen

En mycket bra första hjälpen kurs hos Hjärtgruppen erbjuds. Hjärtgruppen är en sammanslagning av utbildade läkare med vana från akutmottagningar. Här skapas det gång efter gång första hjälpen kurser med professionella instruktörer som lärare, och som ger dig all den kunskap du behöver för att veta hur du ska gå tillväga nästa gång du kommer i kontakt med en olycka. Varje kurs omfattar ett brett spektrum av olika områden du måste känna till för att kunna ge första hjälpen:

 

  • Kunskaper om risker för olycksfall på arbetsplatser

 

  • Sätt att förenkla och bidra till andning vid olycka

 

  • Hur du stoppar blödningar på rätt sätt

 

  • Att förebygga och förhindra chocktillstånd

 

  • Handla rätt när du är först på plats

 

  • Funktion av förbandsutrustning och ansvar

 

Varje kurstillfälle ligger mellan cirka 3 till 7 timmar beroende på om du även vill ha andra tillval såsom kunskap om brännskador, psykiska reaktioner, akuta sjukdomar m.m. Kurserna innehåller teori och praktik med tyngdpunkten på de praktiska momenten.

Utbilda dig till framgång

20 apr 2016

Att sitta och vänta på att Arbetsförmedlingen ska hitta ett schysst jobb åt en känns i många fall lika effektivt som att hoppas på att vinna på lotto. Det är verkligen dags att fler unga människor med huvudet fullt av idéer gör verklighet av dem. Att starta eget, bli entreprenör och driva igenom projekt av olika slag är både utmanande och spännande. Att driva eget är oerhört roligt och kan leda till stora framgångar om man är beredd att arbeta hårt.

När man väl har etablerat sig så brukar man expandera och då får man anställa personal. När staben fylls på är det dags att organisera den i grupper och snart är flera projekt i rullning samtidigt. Då måste man minnas hur viktigt det är att alla kan hantera de roller de har tilldelats. Kompetensutveckling är a och o för framgång. Visst har varje individ sina unika egenskaper men väldigt mycket kan läras in, inte minst ledarskap och samrbetskompetens. Inom ett företag måste man lägga fokus på helheten och förstå att alla medarbetare är viktiga kugghjul för att få verksamheten att gå runt.

Du som befinner dig på en arbetsplats där du har ansvar för andra måste veta hur du leder både dem och projektet som helhet på bästa sätt. Att vara projektledare är väldigt roligt när allting fungerar och man ser framgång i kikaren, men om något står i vägen måste man hitta ett sätt att ta sig runt. Att gå en projektledarutbildning, eller skicka sina anställda projektledare på en projektledarutbildning kan göra underverk för hela verksamheten.

LP erbjuder projektledarutbildning i världsklass, läs mer om LP och deras utbildningar på projekthantering.se.

 

← Äldre inlägg