Arbetsförnedringen

Går du till Arbetsförmedlingen för att få ett jobb? Får du ett där? Inte?

Arbetsförnedringen

Går du till Arbetsförmedlingen för att få ett jobb? Får du ett där? Inte? Bara en bråkdel av alla jobb läggs ut på Arbetsförmedlingen. Alltså måste Arbetsförmedlingens riktiga uppgift vara någon annan än att hjälpa dig att hitta ett arbete. Med hotet att dra in din försörjning (a-kassa eller socialbidrag) kan Arbetsförmedlingen tvinga dig att söka vilket skitjobb som helst. Till och med praktikplatser utan riktig lön. Individuella handläggare utövar kontroll över din fria tid och kan maktfullkomligt dra in din försörjning när de anser att du inte sköter dig. Du tvingas upp tidiga morgonar till meningslösa möten, söka jobb du inte kan få och gå på kurser du inte är intresserad av. Kontrollen utgår från att du är lat, oduglig och måste tvingas till att arbeta. Men är det ditt fel att du är arbetslös? Knappast. Vi hävdar att Arbetsförmedlingen medvetet strävar efter att få dig att känna dig misslyckad för att du inte lyckats ta dig in i det ”underbara arbetslivet”. Arbetslösheten och därmed Arbetsförmedlingen ska se till att det finns gott om desperata människor på jakt efter arbete. Genom konkurrens bland potentiella arbetare ska lönerna pressas ned, arbetsförhållandena försämras och arbetsdagarna bli längre. Företagsägarna ler och håvar in stålar medan staten gör grovjobbet. Arbetsförmedlingen ägnar sig åt förnedring, inte förmedling. Kalla den vid sitt rätta namn: Arbetsförnedringen! Arbetsförnedringen.se är dessvärre nedstängds sajt, men vi vill gärna rekommendera följande liknande sajter: Arbetslös.nu  & Vi Mellan Jobben

Arbetslöshetskamp i 30-talets USA

Den ekonomiska krisen under 30-talet innebar en betydande arbetslöshet. Antalet arbetslösa växte från runt 400 000 i oktober 1929 till över 4 miljoner fyra månader senare. Under det kommande året fördubblades denna siffra och var i oktober 1931 uppe i 9 miljoner. Den höga arbetslösheten gjorde det uppenbart att arbetslösheten inte berodde på individen utan på samhället och det ekonomiska systemet. Men samhället och de rika stod inte bi. De arbetslösa fick klara sig så gott de kunde. Arbetslöshetsstöd var ytterst bristfälligt (om det fanns över huvudtaget), väldigt begränsat och räckte inte till många av de behövande. Svält och vräkningar blev vardag för massor av människor. Många arbetslösa (och arbetande) slöt sig samman för stödja varandra och kämpa för en bättre tillvaro. Den ekonomiska knappheten gjorde det nödvändigt och hoppet om bättring gjorde det möjligt. Kamperna skulle bli kraftfulla och på många håll framgångsrika. Man slutade sörja i ensamhet och började ställa krav tillsammans.

Matbristen blev för många skriande. Det fanns mat men man hade inte råd att betala för den. Makthavarna hänvisade till jobb som inte fanns och till privata välgörenhetsinrättningar. Grupper av arbetslösa bestämde sig för att ta sin rätt istället för att tigga. I New York krävde människor mat i affärerna och om de inte fick det så tog de det ändå. Det kunde handla om hundratals personer som krävde mat med hot om våld men även grupper om 30-40 personer kunde röra sig mellan mataffärer och hämtade sitt levebröd. Ofta valde handlarna att inte kalla på polis av rädsla för att publicitet skulle få fler hungrande att kräva mat utan betalning.

Man organiserade sig i lokala arbetslöshetsråd som anordnade stora demonstrationer både i arbetarkvarteren och vid maktens boningar. Demonstrationer skedde i en mängd städer men 35 000 demonstranter i New York och 60 000 i Pittsburgh är två mäktiga exempel. Polisen, och i vissa fall militären, försökte ofta upplösa dessa ”hotfulla” demonstrationerna vilket ledde till våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranter och polis.

I arbetslöshetens spår följde vräkningar. Utan inkomst klarade många inte av att betala hyran. Många blev utslängda på gatan utan någonstans att bo. Kåkstäder växte upp i de stora städerna. Många människor tvingades från stad till stad på jakt efter jobb. Men vräkningarna födde inte bara hemlöshet utan också motstånd. Rent-riots (hyreskravaller) blev vardag. Man slöt sig samman för att hindra vräkningar. Med vapen kunde mindre grupper hindra polisen från att vräka en familj. I andra fall samlades hundratals människor och bar in de utslängda möblerna i den nyss utrymda lägenheten. Detta ledde till hårda strider med polis, flera dödsfall och tusentals åtal men det gav människor tak över huvudet. Det uppskattas att upp emot 80 000 personer bara i New York fick sin bostad tillbaka genom den här taktiken.

Den hjälp som fanns fick tiggas via understödskontor eller privata välgörenhetsinrättningar. Resurserna som var avsatta för arbetslöshetsstöd underskred kraftigt behoven. Men många fann sig inte i att nådigt tigga och hoppas på myndigheternas godtycke. Stora grupper män och kvinnor samlades i understödskontoren och störde verksamheten, trakasserade administratörer och ställde gemensamma krav. I flera fall ockuperades kontoren tills kraven var upplysta. En orättvis behandling kunde leda till att hundratals människor marscherade till understödskontoren med sina krav. Protesterna riktade mot kontoren ökade och ökade. Istället för att tigga ensam och skamsen krävde man i grupp. Myndigheterna hävdade alltid att det inte fanns tillräckligt med resurser men oroligheterna och oordningen tvingade dem att ständigt frigöra mera resurser. Det räckte fortfarande inte till alla men till allt fler.

Till en början fanns inte några stora fasta arbetslöshetsorganisationer. Man litade till sin egen förmåga och aktivitet. Man organiserade sig tillsammans med människorna omkring sig, sina grannar, människor på gatan och personerna i kön till understödskontoren. Det fanns kärnor av radikala, ofta kommunistiska, arbetslöshetsgrupper som skrev flygblad, anordnade demonstrationer, skapade samtalsutrymme och deltog aktivt i t.ex. påtryckningar mot kontor och återtagande av bostäder. Man tvingade fram förbättringar. Mera pengar avsattes till arbetslöshetsstöd, statsförvaltningen tvingades betala hyror och staten tvingades skapa jobb. Det blev inte bra men det blev bättre.

I upprorens spår bildades också nationella organisationer som via politiken försökte förbättra situationen för de arbetslösa. Man samarbetade med regeringar och förvaltningar. På vissa håll deltog man i arbetslöshetsunderstödets utformande. Arbetslöshetskampens energi sipprade in i försök att påverka makthavarna med ord istället för handling. Men när man slutade kämpa tillsammans och började lite på politiker drogs reformerna tillbaka. Styrkan låg i arbetslösas egen aktivitet och de påtryckningar man gjorde genom att tillsammans störa makthavarnas samhällsordning.

Vill du läsa mer om 30-talets arbetslöshetsrörelse i USA så rekommenderar vi: The Unemployed Workers’ Movement av Frances Fox Piven och Richard Cloward.

Sida 2

Rätt person på rätt plats

19 Feb 2020

Hur gör du för att söka jobb? Går du in på olika företag med en lapp där du beskriver dig själv och kollar om de anställer? Eller frågar du vänner och bekanta om deras arbetsplatser har någon vakans? Kanske sitter du hela dagar på platsbanken och söker det ena jobbet efter det andra utan att ens får svar. Dessa sätt fungerar, men det finns ännu bättre sätt att hitta en anställning och då inom det du har dina kunskaper och erfarenheter. Genom att gå genom en bemanningsfirma så kan du få en arbetsplats som i det närmaste är skräddarsydd just för dig. Det bästa av allt är att du får en avtalsenlig lön och bra anställningsvillkor redan från dag 1. 

Det ska vara lätt att hitta ett jobb

Om du vänder dig till en rekryterare med ditt CV och berättar om vad du vill jobba med så kan du redan inom ett  par dagar ha ett jobb att gå till. De har sett till att bemanna olika företag inom IT, bygg, marknadsföring och också inom försäljning men då de har många strängar på sin lyra kan de hjälpa till inom ett flertal olika områden. Vi tipsar alla som vill ha ett jobb att besöka rekryterare och ta saken i egna händer. Även om arbetsförmedlingen kan erbjuda en stor mängd platsannonser att bläddra igenom så är det faktiskt vanligare idag att arbetslösa får en anställning genom ett bemanningsföretag. När du sedan varit uthyrd ett tag kan det dessutom övergå till en fast anställning hos de du är uthyrd till, vilket verkligen är grädde på moset.  

Arbete på hög höjd - Inte ett jobb för alla

16 Feb 2020

Är du mellan två jobb just nu och inte säker på vad du ska göra i framtiden? En yrkesgrupp där det faktiskt saknas folk är där det krävs att du jobbar på höga höjder. Denna typ av jobb inkluderar:

 • Fönsterputs
 • Målare
 • Snickare
 • Betongarbetare
 • Service och underhåll
 • Elektriker
 • Med mera..

Det betyder att de grundkunskaper du redan har är attraktiva, och att om du kan tänka dig att utföra samma sysslor fast betydligt högre upp i luften så kan du få jobb ganska snabbt. 

Det krävs utbildning

För att kunna jobba på höga höjder så krävs det att du går en utbildning. Denna brukar arbetsgivare stå för och det är väldigt vanligt att de som är nya inom höghöjdsarbete får kursen direkt när de börjar jobba. Dessa kurser finns på ett flertal ställen i landet och en av dem är Sala Fallskyddsteknik AB som bland annat erbjuder fallskyddsutbildning i Västerås.

Det är en heldagskurs där du får lära dig använda fallskydd. Hur man räddar en person som fallit och blivit hängande i sin sele och mycket mer. Är du intresserad av att börja jobba på höga höjder så kan du välja att gå denna kurs på egen hand, eller så börjar du med att kontakta olika arbetsgivare med den typen av jobb och se om de har behov av nyanställning. Allt som oftast tackar de faktisk inte nej till de som ringer och letar jobb för som vi nämnt så är det lite ont om folk som gillar att jobba högt upp. 

Hur vågar man starta eget?

2 Feb 2020

För många är det läskigt att ta steget att öppna sin egen firma, för andra är det en självklarhet. För de allra flesta innebär det dock en hel del fjärilar i magen och en viss oro i samband med att man fattar beslutet att starta sin egen firma. För att våga ta steget är det viktigt att man är beredd på vad som kan gå fel, och hur man gör för att motverka detta så lätt som möjligt. Här kollar vi lite på två av de saker som många entreprenörer sett som hinder innan de vågade starta sin firma.

Pengar

Den största boven i dramat är pengar. Kommer man tjäna tillräckligt för att få firman att gå runt? ta ut lön? Få en bra vinst? En bra kalkyl är A och O. Gör en där du räknar med bra försäljning, och en där du är riktigt pessimistisk i dina beräkningar. Glöm inte heller att tillfälliga problem med kassaflöde kan lösas! Kolla in Fakturabelåningsguiden för att lära dig mer. 

Att nå ut

Hur hittar man sina kunder? Där krävs det lite jobb om du ska lyckas, och det är också den biten där du bör lägga mest tid och energi när du precis har startat. Bygg upp en bra hemsida, ut på sociala media och besök branschmässor där du träffar alla dina potentiella kunder. Våga gå fram och presentera dig, och lämna gärna ett visitkort. Ett bra intryck är halva vägen till en ny kund. 

Nytt år, nya tag

9 Jan 2020

Nu är det februari, redan! Du som avlade nyårslöftet, eller -önskan att 2017 är året då du ska få jobb, eller kanske byta jobb till något roligare, och ännu inte nått dit, kanske börjar få lite ångest. Det är förståeligt, men onödigt. Februari är en perfekt månad för jobbsökande för många tjänster bubblar upp till ytan då. Ta ett djupt andetag, få rätt på ditt CV, sätt dig ner och gå igenom vilka jobb du vill söka och skrid till verket samlat och metodiskt. Snart får du napp!

Sparande

29 Dec 2019

Alla bör spara pengar - till oförutsedda utgifter; till köp av dyra saker som hus eller bil; till framtiden; till pensionen etc. Ju bättre man är på att spara, desto större stabilitet har man i alla tider i livet. Man gör sina barn en tjänst att sätta igång ett sparande åt dem när de är små, men man får inte glömma bort sig själv förstås. Den som inte sparar har en miljon frågor och allt verkar så väldigt komplicerat. Ta råd från proffsen - det är inte så svårt som det verkar men det är viktigt att sätta igång.

Smarta sätt att bli mer effektiv när du ska söka jobb

26 Dec 2019

Att söka jobb, det kan vara trist och tidskrävande, men för många är det ett måste. Du som inte har att jobb där du drar på dig arbetskläder varje morgon, du måste hitta nya sätt att söka jobb på. Du kan även ha nytta av en del tips. Därför tänkte jag göra just det, att ge dig en del tips!

Det första du behöver göra är att göra upp en plan. Säg inte att du ska "försöka hitta ett jobb inom 2 månader". Gör istället upp en plan och blocka av dedikerad tid i kalendern för att söka jobb, varje dag.

Sätt även upp specifika mål, vad det är du vill uppnå under den tiden varje dag du söker jobb. En dag kan du lägga på att uppdatera ditt CV en annan dag för att söka efter spännande jobb. 

Håll koll

Det är alltid bra att hålla koll med det du gör. Skapa ett dokument där du fyller i vad det är för jobb du har sökt och var. Skriv även upp personer du kontaktat, sista ansökningsdag medm era. 

Se även till att skapa sparade sökningar och jobbmail. På många jobbsajter så finns det som funktion. Det gör att du sparar tid i ditt jobbsökande. 

Se även till att gå med i talangnätverk, något som många arbetsgivare har. Det är ätverk där du som jobbsökare enkelt kan registrera dig och få tips om relevanta lediga jobb.

När du söker jobb, sök jobb! Slit dig från Facebook och Instagram och fokusera endast på jobbsökandet!

 

För- och nackdelar med att jobba på kontorshotell

15 Dec 2019

Startups, distansarbete och entreprenörskap är något som ökat och som också gjort att allt fler kommit i arbete. Frilansjobb, konsultjobb och andra uppdrag utförs av enmansföretag och det gör att allt fler väljer att satsa på kontorshotell - delade kontorsutrymmen. Denna lösning kan öppna dörren för nätverkande, och är ofta en bra lösning för dig som jobbar på egen hand. Men vad är fördelarna och nackdelarna med att jobba på kontorshotell? Vi har besökt en tjej som valt att jobba på kontorshotell i Stockholm som berättar: 

Fördelar

Det första jag märkte var att det blev en mycket bra uppdelning mellan hemmet och arbetsplatsen. Det funkade i början att ha Skype-möten i pyjamas men ju fler kunder jag fick desto mer jobbigt var det att jobba hemifrån. Det mest kostnadseffektiva sättet att få en arbetsplast var att hyra in sig på ett kontorshotell och det jag gillar är den sociala biten, och att man delar på saker som skrivare, internet och fikarummet. Det blir en ganska låg månadskostnad jämfört med att ha ett helt eget kontor. 

Nackdelar

Det enda jag egentligen saknar är ett konferensrum som är mitt eget. Jag kan ju inte sätta upp mitt företagsnamn i det rum vi delar på ett bra sätt. Det funkar just nu när jag ännu inte har så stort företag, men om jag ska växa och utveckla en egen företagskultur och varumärke så får det nog bli i ett eget kontor senare. 

Tips

Funderar du på att jobba på ett kontorshotell? Här får du ett par tips på vägen:

 1. Räkna ut en budget innan du hyr.
 2. Kolla om det är enskilda kontorsutrymmen eller ett kontorslandskap. 
 3. Diskutera inte politik i fikarummet - ni delar på utrymmen och måste kunna komma överens. 

Ung och arbetslös

9 Dec 2019


Att vara ung och utan arbete kan vara mycket svårt. Hur ska man bäst hantera detta? I klippet får vi se en föreläsning som heter ”Hur påverkas ungdomarnas hälsa av arbetslöshet”. Unga utan jobb visar tydliga tecken på rastlöshet, nedstämdhet och depression. Många av dem har självmordstankar, ångest, oro jämfört med unga med jobb. I dag finns det mängder med tillfälliga anställningsformer på arbetsmarknaden. Timvikarier, projektanställningar, säsongsjobb, vikariat, med flera, är det utbud som oftast gäller för de unga. Ingen arbetsdag är lik den andra. Man har ingen säkerhet, inget eget boende, ingen ekonomisk trygghet. Många av de som är timanställda tvingas arbeta även när de är sjuka för att inte förlora inkomst och jobb. Oftast blir timvikarierna uppringda på morgonen och då ska de snabbt infinna sig på arbetsplatsen.

Bra lösning för skrivare på små och stora kontor

29 Nov 2019

Det finns gott om exempel på människor som gått till arbetsförnedringen i hopp om att hitta en sysselsättning, men som sedan fått ordna precis allting på egen hand. En hel del av dessa har till och med tagit steget och öppnat eget. Är du en av dem? Har du precis börjat din bana som egenföretagare? Då ska du få lite tips om hur man kan tänka när det gäller kontorsskrivare så att du inte får problem. 

 1. Vad har du för behov? - Ska du bara skriva ut papper så kanske du inte behöver en maskin med multifunktion. Vill du kunna kopiera, skanna och skriva ut samt faxa så satsa på en bra skrivare med flera funktioner. 
 2. Priset - Att köpa en skrivare till kontoret kan bli kostsamt. Kolla istället upp vad det kostar att hyra en. Då får du också serviceavtal och andra fördelar. 
 3. Färgpatroner/toner - Glöm inte att kolla vad färgerna kostar! De kan vara extremt dyra att byta ut. Välj en skrivare med bra pris på toner eller färgpatroner. 

Här får du bra hjälp

Det är lite av en djungel när det kommer till att välja rätt skrivare till sitt kontor. Den ska passa din verksamhet och inte kosta för mycket, och samtidigt vara bra och pålitlig. Hos https://docupartner.se får du all den hjälp du behöver för att få en bra skrivare, och de är också väldigt bra på att ordna kompletta helhetslösningar för kontor. Kolla gärna in deras sajt, eller skicka ett mail så återkommer de med förslag. 

Glapp i ditt CV?

25 Nov 2019

När det kommer till att söka arbete, så är det ju så att man bör presentera ett bra CV. Helst ska detta CV inte innehålla några glapp, utan följa år efter år med jobb, studier eller annat. Men hur gör man då, om man av någon anledning har glapp i sitt CV. Kanske på grund av arbetslöshet, sjukdom, psykisk ohälsa, eller kriminalitet. Kika på dettas klipp, hur man bäst kan hantera detta och hur det påverkar anställningsvärdet och så vidare.

Saker att tänka på när du ska starta eget

1 Oct 2019

Svårt att hitta drömjobbet? Då kanske du ska fundera på att starta en egen firma. Här tänkte vi tipsa om några saker du ska tänk på om det är den vägen du vill gå, så att du inte stressar sönder dig redan första halvåret. 

Köpa & sälja produkter

Ett av de smartaste sätten att tjäna pengar på är att köpa billigt, och sälja lite dyrare. Mycket av din tid kommer att gå åt till att packa och skicka varor till dina kunder. Med TPL för ditt företag så slipper du det. Tredjepartslogistik används av många för att slippa problem med logistiken. Du kan lägga fokus på att sälja istället. 

Tillverka saker

Har du en produkt som du vill tillverka så bör du först och främst se till att ha patent, varumärkesskydd, mönsterskydd och både hängslen och livrem så att säga. Så att inge snor din produkt och tillverkar själv. Även vid tillverkning kan det vara en bra lösning att använda 3PL, eller tredjepartslogistik. 

Andra idéer?

Du kanske vill öppna en restaurang eller ett café, eller har en helt egen idé som du vill kunna förverkliga. Kontakta din kommun, eller prata med en lokal revisor, som kan hjälpa dig att komma igång. De har tillgång till både etablerade företagsledare som de kan hänvisa till, och kan se till att du får rätt förutsättningar för att komma igång. Våga satsa på ett eget företag, du kommer inte att ångra dig. 

Många mår dåligt av att vara arbetslösa

28 Aug 2019

Arbetslöshet bakom många självmord Var femte självmord kan kopplas till arbetslöshet, visar en ny studie. Källa; SvD

Arbetslösheten är stor och det är många som mår dåligt av det. En del mår så dåligt att de inte längre vill leva. En studie som presenterades i en tidskrift vid namn The Lancet Psychiatry, byggs på statistik som självmord och arbetslöshet från 63 länder under åren 2000-2011. Denna studies resultat visade att så många som 45 000 självmord kan kopplas till arbetslöshet. Den visade också att risken till självmord är 20-30 % högre bland de som förlorat jobbet. Det är främst bland män som arbetslöshet kan leda till självmord. Resultatet av studien visar också att självmordsrisken är högre i länder där det är ovanligt att vara utan arbete.

Vad ska man ha på sig på en anställningsintervju?

12 May 2019

Du har skrivit ditt CV, skickat med ett personligt brev och plötsligt ringer de och vill träffa dig. Grattis! Men det är nu nästa problem kommer. Vad ska man ha på sig när man går på en intervju? Här kollar vi lite närmare på vad du kan tänka på, och hur du faktiskt kan påverka din chans till ett nytt jobb bara genom att ha rätt kläder, och rätt smink. 

Du ska känna dig bekväm

Den allra viktigaste delen är du själv, och hur du presenterar dig. Är du obekväm i en viss klädsel kommer det att synas. Väljer du att göra en förlängning av fransar i Stockholm när du ska på en intervju på ett inneställe på Stureplan så har du rätt tänk, men är du inte bekväm med långa ögonfransar blir det tokigt. Samma sak är det med kläder. En kostym på en person som vantrivs i kostym kommer att utstråla osäkerhet. 

Klä dig utifrån vilket jobb du sökt

Det är tämligen enkelt. Har du sökt jobb som väktare så är det ingen som räknar med att du dyker upp med en välknuten sidenslips. Har du däremot sökt jobb som sommelier är det nästan något som förväntas. 

Så, för att sammanfatta: Klä dig bekvämt och på ett sätt som gör att du själv trivs med hur du ser ut. Men tänk samtidigt på att du bör klä dig ungefär så som din framtida arbetsgivare förväntar sig att du ska vara klädd på jobbet. 

Framtiden

9 Feb 2019

Många oroar sig för framtiden, vissa för mycket. Sedan finns det de som inte oroar sig ett skvatt; som tar dagen som den kommer och kanske inte har särskilt höga krav på sin vardag. De människorna kan man givetvis försöka ta efter, men är man inte lagd åt det sorgfria hållet så är det bättre att planera och organisera än att skjuta upp "obehagliga saker" som pensionsplanering, sparande och - givetvis - vägen till ett arbete som känns meningsfullt. Det kräver lite tid och engagemang, men inte så mycket som man tror. Börja idag!

Rättighet att må bra på sin arbetsplats

29 Jan 2019

Det är en rättighet att få må bra på sin arbetsplats. Kanske är inte jobbet man har alltid ens drömjobb, men man ska åtminstone känna sig trygg och välkommen när man är där. Detta är något som Sverige i allmänhet är bra på. Vi har lagar och regler som förbjuder osäkra jobbrutiner och arbetsuppgifter, samt som ska garantera likabehandling, jämställdhet och en inkluderande miljö. All form av fysisk eller psykisk fara, som skulle kunna innebär att man lämnar sin arbetsplats med skador på kroppen eller nedstämdhet, ska aktivt motverkas av arbetsledningen.

Trygg arbetsmiljö

Ett sätt för arbetsledningen att säkra den arbetsplats som ens anställda verkar i är att aktivt jobba med arbetsmiljöutveckling. Det finns företag som erbjuder hjälp och stöd i detta; som specialiserat sig på just trygga arbetsplatser samt hur man skapar dem. 

Metoder

Det finns särskilda tillvägagångssätt som man använder sig av för att förbättra arbetsmiljön på en arbetsplats. De fyra stegen i denna metod är:

 • Undersökning
 • Riskbedömning
 • Genomförande
 • Uppföljning

De saker som undersöks är:

 • Rutiner
 • Föreskrifter
 • Arbetsfördelning
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Tillbud/ohälsa
 • Olycksfall

En arbetsmiljöutvecklare kan hjälpa till med allt från undersökning och riskbedömning till genomförande och uppföljning - efter konstens alla regler. Det finns många viktiga aspekter att ta hänsyn till och är man inte väldigt påläst är det svårt att förstå vikten av en stark handlingsplan.

Som arbetsgivare är det inte bara ett måste att erbjuda sina anställda en trygg och trevlig arbetsplats; det ligger också i hennes intresse. Trygg och nöjd personal presterar i regel bättre. 

← Äldre inlägg