Arbetsförnedringen

Går du till Arbetsförmedlingen för att få ett jobb? Får du ett där? Inte?

Arbetsförnedringen

Går du till Arbetsförmedlingen för att få ett jobb? Får du ett där? Inte? Bara en bråkdel av alla jobb läggs ut på Arbetsförmedlingen. Alltså måste Arbetsförmedlingens riktiga uppgift vara någon annan än att hjälpa dig att hitta ett arbete. Med hotet att dra in din försörjning (a-kassa eller socialbidrag) kan Arbetsförmedlingen tvinga dig att söka vilket skitjobb som helst. Till och med praktikplatser utan riktig lön. Individuella handläggare utövar kontroll över din fria tid och kan maktfullkomligt dra in din försörjning när de anser att du inte sköter dig. Du tvingas upp tidiga morgonar till meningslösa möten, söka jobb du inte kan få och gå på kurser du inte är intresserad av. Kontrollen utgår från att du är lat, oduglig och måste tvingas till att arbeta. Men är det ditt fel att du är arbetslös? Knappast. Vi hävdar att Arbetsförmedlingen medvetet strävar efter att få dig att känna dig misslyckad för att du inte lyckats ta dig in i det ”underbara arbetslivet”. Arbetslösheten och därmed Arbetsförmedlingen ska se till att det finns gott om desperata människor på jakt efter arbete. Genom konkurrens bland potentiella arbetare ska lönerna pressas ned, arbetsförhållandena försämras och arbetsdagarna bli längre. Företagsägarna ler och håvar in stålar medan staten gör grovjobbet. Arbetsförmedlingen ägnar sig åt förnedring, inte förmedling. Kalla den vid sitt rätta namn: Arbetsförnedringen! Arbetsförnedringen.se är dessvärre nedstängds sajt, men vi vill gärna rekommendera följande liknande sajter: Arbetslös.nu  & Vi Mellan Jobben

Arbetslöshetskamp i 30-talets USA

Den ekonomiska krisen under 30-talet innebar en betydande arbetslöshet. Antalet arbetslösa växte från runt 400 000 i oktober 1929 till över 4 miljoner fyra månader senare. Under det kommande året fördubblades denna siffra och var i oktober 1931 uppe i 9 miljoner. Den höga arbetslösheten gjorde det uppenbart att arbetslösheten inte berodde på individen utan på samhället och det ekonomiska systemet. Men samhället och de rika stod inte bi. De arbetslösa fick klara sig så gott de kunde. Arbetslöshetsstöd var ytterst bristfälligt (om det fanns över huvudtaget), väldigt begränsat och räckte inte till många av de behövande. Svält och vräkningar blev vardag för massor av människor. Många arbetslösa (och arbetande) slöt sig samman för stödja varandra och kämpa för en bättre tillvaro. Den ekonomiska knappheten gjorde det nödvändigt och hoppet om bättring gjorde det möjligt. Kamperna skulle bli kraftfulla och på många håll framgångsrika. Man slutade sörja i ensamhet och började ställa krav tillsammans.

Matbristen blev för många skriande. Det fanns mat men man hade inte råd att betala för den. Makthavarna hänvisade till jobb som inte fanns och till privata välgörenhetsinrättningar. Grupper av arbetslösa bestämde sig för att ta sin rätt istället för att tigga. I New York krävde människor mat i affärerna och om de inte fick det så tog de det ändå. Det kunde handla om hundratals personer som krävde mat med hot om våld men även grupper om 30-40 personer kunde röra sig mellan mataffärer och hämtade sitt levebröd. Ofta valde handlarna att inte kalla på polis av rädsla för att publicitet skulle få fler hungrande att kräva mat utan betalning.

Man organiserade sig i lokala arbetslöshetsråd som anordnade stora demonstrationer både i arbetarkvarteren och vid maktens boningar. Demonstrationer skedde i en mängd städer men 35 000 demonstranter i New York och 60 000 i Pittsburgh är två mäktiga exempel. Polisen, och i vissa fall militären, försökte ofta upplösa dessa ”hotfulla” demonstrationerna vilket ledde till våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranter och polis.

I arbetslöshetens spår följde vräkningar. Utan inkomst klarade många inte av att betala hyran. Många blev utslängda på gatan utan någonstans att bo. Kåkstäder växte upp i de stora städerna. Många människor tvingades från stad till stad på jakt efter jobb. Men vräkningarna födde inte bara hemlöshet utan också motstånd. Rent-riots (hyreskravaller) blev vardag. Man slöt sig samman för att hindra vräkningar. Med vapen kunde mindre grupper hindra polisen från att vräka en familj. I andra fall samlades hundratals människor och bar in de utslängda möblerna i den nyss utrymda lägenheten. Detta ledde till hårda strider med polis, flera dödsfall och tusentals åtal men det gav människor tak över huvudet. Det uppskattas att upp emot 80 000 personer bara i New York fick sin bostad tillbaka genom den här taktiken.

Den hjälp som fanns fick tiggas via understödskontor eller privata välgörenhetsinrättningar. Resurserna som var avsatta för arbetslöshetsstöd underskred kraftigt behoven. Men många fann sig inte i att nådigt tigga och hoppas på myndigheternas godtycke. Stora grupper män och kvinnor samlades i understödskontoren och störde verksamheten, trakasserade administratörer och ställde gemensamma krav. I flera fall ockuperades kontoren tills kraven var upplysta. En orättvis behandling kunde leda till att hundratals människor marscherade till understödskontoren med sina krav. Protesterna riktade mot kontoren ökade och ökade. Istället för att tigga ensam och skamsen krävde man i grupp. Myndigheterna hävdade alltid att det inte fanns tillräckligt med resurser men oroligheterna och oordningen tvingade dem att ständigt frigöra mera resurser. Det räckte fortfarande inte till alla men till allt fler.

Till en början fanns inte några stora fasta arbetslöshetsorganisationer. Man litade till sin egen förmåga och aktivitet. Man organiserade sig tillsammans med människorna omkring sig, sina grannar, människor på gatan och personerna i kön till understödskontoren. Det fanns kärnor av radikala, ofta kommunistiska, arbetslöshetsgrupper som skrev flygblad, anordnade demonstrationer, skapade samtalsutrymme och deltog aktivt i t.ex. påtryckningar mot kontor och återtagande av bostäder. Man tvingade fram förbättringar. Mera pengar avsattes till arbetslöshetsstöd, statsförvaltningen tvingades betala hyror och staten tvingades skapa jobb. Det blev inte bra men det blev bättre.

I upprorens spår bildades också nationella organisationer som via politiken försökte förbättra situationen för de arbetslösa. Man samarbetade med regeringar och förvaltningar. På vissa håll deltog man i arbetslöshetsunderstödets utformande. Arbetslöshetskampens energi sipprade in i försök att påverka makthavarna med ord istället för handling. Men när man slutade kämpa tillsammans och började lite på politiker drogs reformerna tillbaka. Styrkan låg i arbetslösas egen aktivitet och de påtryckningar man gjorde genom att tillsammans störa makthavarnas samhällsordning.

Vill du läsa mer om 30-talets arbetslöshetsrörelse i USA så rekommenderar vi: The Unemployed Workers’ Movement av Frances Fox Piven och Richard Cloward.

Arbetssökande i en lågkonjunktur

22 Jun 2022

Matpriserna skenar och årets midsommar kan bli den dyraste i mannaminne. Att då vara utan jobb och veta att det kan bli svårt att få ihop pengar ens till potatisen är inte kul. Visst finns det a-kassa och försörjningsstöd men man vill ju klara sig på egen hand och dra in pengar till familjen med ett jobb eller hur? 

Att lämna in aktivitetsrapport till arbetsförnedringen ger inga jobb, det vet alla. Jobben som du söker för att fylla din kvot kanske inte alltid är jobb du är behörig att söka, men så länge du söker dem är de nöjda. Men vem vill leva så? Det är då tur att det finns andra vägar till jobb!

Mer än bara ett jobb

Det finns sida på nätet där du som är arbetssökande kan få den hjälp du behöver för att hitta jobb eller studera. De har dessutom möjlighet att erbjuda jobb till de som har olika former av funktionsvariationer med sitt system de kallar Rusta och Matcha. Sidan heter JobfindSverige och det är en grymt bra portal för både arbetsgivare och arbetslösa. 

Här kan du hitta många nya vägar till jobb som du kanske inte tidigare tänkt på. Men du, glöm inte att rapportera din aktivitet till arbetsförnedringen om du stämplar. Det vore onödigt att bli av med ersättning bara för att du råkat hitta ett bättre sätt att söka jobb än via platsbanken. Lycka till med jobbsökandet, och glad midsommar!

Bra tips för att få jobbet

2 Mar 2022

Vill du bli bättre på att söka jobb och att faktiskt få jobbet du söker? Du kan då med fördel fortsätta läsa, så ska vi ge dig bra tips. Du kan hitta jobb via rekryteringsföretag, läs mer här, men även på andra ställen. Du ska se till att lägga energi på att söka de jobb du känner att du faktiskt vill ha. Du bör även se till att ha olika ansökningshandlingar att skicka, du bör alltså inte skicka samma saker till olika lediga jobb. 

För att få koll på vad för jobb du vill ha, fundera på vad du gillar att göra, vad du vill göra och vad du absolut inte vill göra. 

Lista upp varför du är rätt för en viss arbetsgivare och ha med det du anser vara nödvändigt för jobbet i ditt CV.

Att söka jobb är ett jobb

Om du är arbetslös, skapa rutiner kring ditt jobbsökande. Låt det vara ditt jobb tills att du hittar ett jobb. Du kan se till att kliva upp i tid och sedan ägna dig åt att söka jobb under dagen. Du kan leta efter jobb, skriva ansökningar, putsa på ditt CV och så vidare. Om du hittar jobb, men saknar kunskaper, hör med AF om det finns kurser att få gå via dem för att få det du behöver för att söka det jobbet, eller kanske börja plugga på egen hand för att öka på din kunskapsbank.

Sök jobb på rätt sätt

8 Apr 2021

För att få ett jobb så krävs det att man söker jobb. Det gäller att göra det på ett proaktivt sätt. Du behöver lära dig att sälja in dig på bra sätt, det oavsett om du söker via Arbetsförmedlingen eller väljer att jobba via rekrytering Malmö. Du bör se ditt jobsökande som en process. Det räcker inte att bara skicka ditt CV till en arbetsgivare och sedan sitta och vänta på svar. Det lönar sig att vara mer proaktiv, så som att du kan läsa på om företaget, samt följa upp möten och intervjuer. 

Sälj in dig

Ett bra CV och ett personligt brev är så klart bra att ha och det är där du kan sälja in dig en del. Men även under intervjuer och efter så bör du göra det bästa för att sälja in dig, så att de ska välja att anställa just dig. Att öva in en pitch för att sälja in dig själv kan vara väldigt värdefullt. Det är något som du kan använda både om du är proaktiv och ringer för att höra dig för om en tjänst eller i ett intervjusammanhang.

Bra steg att följa:

Fundera på vad du vill och vad för jobb du vill söka

Förbered dig, gör research om företaget

Var steget före och ring företaget för att ställa frågor

Anpassa ditt CV och personliga brev för varje ny tjänst du söker

Jobba fram en stark pitch att använda

Följ gärna upp  en eventuell intervju med ett tack-mail eller ett telefonsamtal

Hur fungerar ett bemanningsföretag?

15 Jan 2021

Att hitta jobb idag det kan göras på olika sätt. Kanske genom att man blir rekryterad via ett rekryteringsföretag, läs mer här om ett sådant. Eller så går man via ett bemanningsföretag. Ett bemanningsföretag hyr ut personal och kompetens till företag. Ett företag kan ta hjälp av ett bemanningsföretag för att lösa kortsiktiga personalbehov. Ibland kan det leda till att man först får jobb hos ett företag sedan ett annat. Det kan även vara så att man hamnar hos ett företag som sedan behåller en och anställer en direkt. 

Ett sätt att hitta jobb på

Om du är en arbetssökande kan du använda dig av ett rekryteringsföretag, eller bemanningsföretag, för att hitta en mängd olika variationer av jobbroller. Rekryteringsföretag anställer arbetssökande inom flera olika positioner och de jobbar alltid på  uppdrag från en arbetsgivare. Kort sagt betalar arbetsgivaren rekryteringsföretaget för att hitta och anställa till det egna företaget.


Ett bemanningsföretag gör istället som så att de hyr ut personal och kompetens till olika företag. En person blir alltså anställd av bemanningsföretaget som konsult men jobbar på uppdrag hos företaget som har behov av extra resurser och det under en bestämd, oftast kortare period. Bemanningsföretag kan hjälpa till med både kortsiktga och långsiktiga personalbehov.

Du som behöver personal

Om du behöver personal, kortvarigt är det oftast smartast att gå via ett bemanningsföretag. Är det däremot en ny medarbetare som ska stanna kvar, så är det oftast smartast att gå via ett rekryteringsföretag.

 

Jobb på nya sätt

7 Oct 2020

Förr i tiden sökte man jobb genom att besöka företaget, butiken eller vad det var och visade upp sig. Då kunde man byta jobb var och varannan dag. Senare kom jobben till en genom att man besökte Arbetsförmedlingen och det sättet går det ju att få jobb än idag. Men i dag går det även att ta andra vägar för att hitta jobb. Internet har öppnat upp en hel del möjligheter och det finns flera olika portaler för att söka jobba via numera. En sådan portal är Enrival. Bland annat assisterar de personer som står utanför arbetsmarknaden att hitta jobb, så väl som hjälper företag att hitta personal. Dessutom är de en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen i flera olika arbetsmarknadsprojekt.

Hitta ett jobb som passar dig

Om du har gått utan jobb länge så kan det vara skönt att få lite stöttning, dels i att hitta jobb, men även i att skriva CV, eller med att komma underfund med vad du kan jobba med. Alla dessa delar går att få hjälp med hos Enrival. Det finns mer information om detta på deras sida.

Våga utvecklas

En annan väg att gå om du varit utan jobb länge, det är att starta något eget. Idag är det inte ovanligt att frilansa på ett eller annat sätt. Det går att göra inom en mängd olika yrken. Så hitta det du är bra på och kör igång ett eget företag inom det, så ska du se att du får ett jobb du trivs med.

Intresserad av att jobba med tunga fordon?

8 Sep 2020

Byggbranschen och åkerier skriker efter personer med behörighet att använda kranar och lyftanordningar. Det gäller både de större lyftkranarna och kranbilar med stödben och stödbensplattor. Men hur gör man för att bli maskinoperatör eller förare? Det finns några olika vägar att gå. 

Genom vuxenskola

KomVux och yrkesskolorna erbjuder en mängd olika utbildningar där även lastbilschaufför, truckförare och maskinoperatör ingår. Du kan kontakta din hemkommun och se vad de har för utbildningar just nu eller så besöker du vuxenutbildningarna på nätet och läser mer om dem där. 

Gymnasiet

Programmet Fordon & Transport på gymnasienivå är en utmärkt väg att gå om du är ung och redan nu vet att detta är något du vill jobba med. Utbildningen finns inte på alla gymnasium men du kan ansöka om plats var du vill i landet. 

Oavsett om du väljer att utbilda dig som vuxen, eller som ung, så är utbildningen gedigen och du får kunskap om allt du behöver från stödbensplattor till de matematiska formler som krävs för att räkna ut lyftkapacitet. 

Löner för de som tunga fordon

Utbud och efterfrågan styr lönerna men en ingångslön på mellan 27 000 - 32 000 är rimligt. Konkurrensen är låg vilket innebär att det finns gott om jobb. Är du sugen på att testa så kontaktar du de som utbildar omgående, du kan ha jobb redan inom en månad om du har tur. Arbetsgivare anställer gärna de som är under utbildning för att knyta dem till sig. 

I en välfärdsstat har alla rättigheter

29 Aug 2020

Alla som jobbar är med och bidrar till välfärden. Det betyder att det inte bara är en rättighet att få lov att ha ett jobb, det är också en skyldighet. När vi arbetar betalar vi skatt som går exempelvis till:

 • Vård
 • Omsorg
 • Skola
 • Rättsväsende
 • Räddningstjänst

Alla som bor i Sverige ska ha en grundläggande nivå av säkerhet, skydd, mat, utbildning och sjukvård. För att det ska fungera så måste vi alla vara med och bidra, och så länge vi gör det så kan de som är sjuka få vård utan att behöva betala hundratusentals kronor, våra barn kan gå i skola utan att vi vuxna behöver betala en avgift och de som ställs inför rätta kan få hjälp med rättsskydd (Läs mer på www.rättskydd.se). Vi slipper också se privata poliskårer som bevakar vissa områden. 

3 vägar till arbete

Trots att det ska vara en rättighet att kunna förtjäna sitt levebröd så finns det många som idag står utan arbete. Här får du tre tips på hur du kan göra för att få jobb:

Prata med vänner

En del av dina vänner kanske har jobb, kolla med dem om de kan lägga ett gott ord för dig hos sin chef. Det kräver dock att du också är arbetsam och inte missköter dig om du får chansen, det skulle återspeglas på din vän i så fall. 

Använd sociala medier

Facebook, Twitter, Instagram och andra plattformar kan användas på betydligt bättre sätt än att bara lägga upp bilder på söta katter. Skriv en kort CV som du delar med dig av på de olika nätverken, och be folk att dela dem vidare så att så många som möjligt se den. Glöm inte bort LinkedIn som är en utmärkt portal just för dig som letar efter sysselsättning. 

Knacka dörr

Gå direkt till företagen som finns i din närhet. Även om de inte har platsannonser ute så letar arbetsgivare alltid efter bra personal. Lämna en "tapplapp" (en lapp med ditt namn, en kort beskrivning av dig som person och enklare CV) och be dem återkomma. 

Jobba med heta arbeten

22 Aug 2020

Vad är heta arbeten? Lite kortfattat kan man säga att det är ett samlingsnamn för jobb som innebär:

 • Arbete med varmluftspistol (takläggning, tätningsarbeten)
 • Lödning
 • Skärande arbete
 • Arbete med gasol eller elverktyg (på tak eller balkong)
 • Bearbetning med snabbgående handverktyg (vinkelslip till exempel)
 • Arbete där det ingår upphettning eller där gnistbildning förekommer

Alla kan jobba med heta arbeten. Det som krävs att du har en genomgången utbildning och att du är ansvarstagande då jobbet innebär fara för både andra människor och för egendom. Det finns utbildning för heta arbeten i Uppsala som vänder sig till de som utför tillfälliga heta arbeten. För dig som vill jobba med heta arbeten under längre perioder, eller mer permanent så krävs en längre utbildning. 

Framtidsutsikt heta arbeten

Det kommer alltid att finnas ett behov av de som utför heta arbeten, brandvakter och tillståndsansvariga. Att utbilda sig inom heta arbeten kan göras i tre steg:

 1. Steg 1 - Korta heta arbeten och brandvakt. 
 2. Steg 2 - För hetarbetare. 
 3. Steg 3 - För hetarbetare och tillståndsinnehavare. 

Om du väljer att utbilda dig fullt ut kan du hitta jobb inom byggbranschen, varvindustrin, övrig industri och med enbart steg 1 kan du ta uppdrag som brandvakt under de tider som heta arbeten inte utförs aktivt, exempelvis vid nattvila. 

Lönemässigt är det svårt att ge en rättvis bild. Det skiljer sig otroligt mycket åt beroende på vilken form av heta arbeten som utförs och inom vilken industri. Med rätt utbildning kan du begära löneökning i ditt nuvarande jobb.

Fått jobb i ny stad?

4 Aug 2020

Ibland är det ett måste att flytta till en annan stad, på grund av att jobben finns inte där man bor. En flytt kan dock vara positiv och en nystart. En flytt bör du dock planera, särskilt om du ska byta stad. En sak som kan underlätta när du byter stad är att anlita flyttstädning. På Flyttstädhässleholm.se finns det en städfirma som kan städa din bostad i Hässleholm åt dig. Så slipper du åka tillbaka för att göra det själv. Är det så att du behöver städfirma i Lund så finns det så klart med. 

Flytta själv eller med hjälp?

Någon form av hjälp behövs vid en flytt, det är svårt att bära möbler på egen hand. Frågan är dock om du ska anlita en flyttfirma eller be vänner om hjälp. Ska du flytta långt kan det vara fördel med en flyttfirma som kan få plats med hela lasset i en bil. Men ska du inte flytta allt för långt, så kan en egen flytt med vänner och en bokad kärra funka det med.

Våga testa nya saker

Om du har svårt att få jobb i den stad du bor i, vidga dina vyer och sök jobb i andra städer. Det kan vara det du behöver. En del städer har massor av jobb att erbjuda. Så stanna inte kvar där du bor, bara för att du är van och bekväm med det. Våga testa något nytt helt enkelt!

Här finns jobben NU!

30 Jun 2020

Våren 2020 såg inte ljus ut på arbetsmarknaden och tack vare coronavisrus så såg vi hur tusentals blev permitterade, varslade och till och med arbetslösa. Men det finns områden där behovet av arbetskraft har ökat och vi har identifierat tre av dem. 

Äldrevården

Känner du dig bekväm med att hjälpa äldre i deras vardag? Förstår du varför en del har behov av en bra duschstol medan andra behöver en hjälpande hand i och ur badkaret? Då kanske hemsjukvård eller jobb på ett äldreboende är något för dig. Jobbet går ut på att hjälpa äldre att få en så normal dag som möjligt och behovet av vårdare är just nu extremt högt på grund av sjukskrivningar och semestertider. Kontakta din hemkommun om du är intresserad. 

Turism

Efter att regeringen lättat på restriktionerna kring resandet i landet så exploderade behovet av sommarpersonal. Campingar behöver värdar, glasskiosker behöver personal och likadant är det på restauranger och hotell. Dessa jobb är mer säsongsbetonade men är du ute efter ett jobb i sommar så är det perfekt. 

Lärare

I stort sett alla kommuner i Sverige brottas med samma problem. En stor del av lärarkåren går i pension inom ett par år och om vi inte fyller på med nyutbildade lärare kommer landet att stå inför en kris. Sök till högskola och välj där vilken inriktning du vill jobba med. Förskolelärare, grundskola eller gymnasiet? Om du saknar behörighet så hinner du fortfarande läsa in det innan utbildningarna startar i höst. 

När behov av rekrytering finns

10 Jun 2020

Att rekrytera ny personal, det är inte alltid det enklaste. Det är något som kräver att du har kunskaper samt att du måste ha tid och tålamod för att göra en bra rekrytering. Det är inte fel att ta in hjälp när det är dags att rekrytera. Det kan du göra hos Skill U - Rekrytering. Hos detta företag finns det nämligen en gedigen erfarenhet av rekrytering inom tjänstemannasektorn. De har så kallade adaptiva processer samt att de kan ge er den hjälp ni behöver. För att du ska hitta rätt person ibland alla kandidater för det jobb du har att erbjuda så gäller det att göra rätt från start. Bland annat är det viktigt att ha en bra kravprofil. Utöver det är det även viktigt att kunna  marknadsföra den tjänst du erbjuder samt sedan klara av att göra ett bra urval och ha en plan för intervjun av kandidaterna. 

Gör en bra intervju av kandidaterna

När det är dags att hitta rätt person för jobbet du har, så är det viktigt att intervjua ett antal lämpliga kandidater. Se till så att du väljer rätt sorts intervjuform. Ett sätt är att genomföra det som ett samtal. Ett jämlikt sådant. Innan intervjuerna bör du gått igenom alla kandidaters cv, för att ha bra koll. Se till att vara en aktiv lyssnare, ställ öppna frågor och blanda inte in dina egna värderingar. Sälj in ditt företag till dem som sökt jobbet och återkoppla alltid till alla du pratat med oavsett om de får jobbet eller inte. 

Hitta jobbet du vill ha

9 Jun 2020

Det finns idag en mängd metoder att hitta lediga jobb att söka, eller för att arbetsgivare ska hitta dig. Tänk på att inte alla jobb annonseras ut, så det gäller att leta på rätt ställen för att hitta uppdrag eller jobb som intresserar dig. Det allra enklaste sättet att leta jobb är på olika jobbsajter som finns på nätet. Annars är ett alternativ att du själv kontaktar de företag du är intressad av att jobba hos och ge dem ditt cv. Vissa jobbsajter kan du även göra dig synlig för arbetsgivare, så att de kan kontakta dig om de tycker att du matchar deras jobb. 

Två andra sätt är att använda dig av de nätverk du har samt att använda dig av sociala medier.

Få jobbet

Se bara till att söka jobb du faktiskt vill ha. Fundera på vad det är du vill göra och vad du absolut inte kan tänka dig att jobba med. Se även till att kartlägga dig själv, så att du vet vad det är som gör dig bäst för ett visst jobb. Andra meriter än tidigare jobb kan öven det vara till nytta. Om du saknar kunskapen för något, se till att fylla den luckan. Kanske med en kvällskurs. Tänk på att söka jobb, det är också ett jobb, så få in bra rutiner på det om du är arbetslös. Sedan, se till att skriva ett grymt bra cv! När du väl kommer på intervju, sälj in dig själv, men överdriv inte dina meriter eller kunskaper. 

 

5 fakta om tandläkaryrket

19 May 2020

Är du i början av din karriär, eller funderar du på att byta jobb? Kanske har du blivit friställd och söker nu efter en sysselsättnings om känns både meningsfull och innebär en bra inkomst? Då kan tandläkaryrket vara något för dig. Läs mer nedan om du vill veta mer.

Utbildning

Tandläkarutbildningen sträcker sig över 5 år och är en högskoleutbildning om 300 poäng. I utbildningen ingår att utföra både undersökningar och behandlingar på egna patienter under övervakning av handledare. Du läser även mycket teori. Efter utförd utbildning får du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen innan du kan jobba som tandläkare. Du är under utbildningen berättigad till CSN-stöd och lån. 

Lön

För en nyutexaminerad tandläkare är det normalt att ha en lön på mellan 31 000 - 39 000 kronor och medellönen ligger på drygt 40 000 kronor för en tandläkare med några års erfarenhet. Lön för en tandläkare som väljer att jobba som specialist kan ofta hamna på mellan 60 000 - 100 000 kronor i månaden.

5 snabba fakta

 1. En tandläkare jobba primärt med förebyggande vård.
 2. Tandläkare tjänar inte mer på att du har fler hål i tänderna. 
 3. Du kan nå löner på upp emot 100 000 kronor per månad. 
 4. Tandläkare är legitimerade läkare. 
 5. Det finns jobb!

Den sista punkten är också den viktigaste då det betyder att det finns en framtid för dig som väljer att bli tandläkare. Är du dessutom villig att byta ort efter din utbildning så kan du styra din lön. 

Skattletare, är det något att satsa på?

17 Apr 2020

500 sökta jobb och nekande svar från cirka 20% av dem, och resten hör man inte ett ljud ifrån. Känns det igen? Du är inte ensam. När arbetslösheten går upp så är det allt svårare att hitta sysselsättning och det gäller då att bli lite innovativ för att kunna få en inkomst. En av de saker som är väldigt annorlunda är skattletning. Men är det något man ska satsa på? Att leta efter gömda skatter är så mycket mer än att gå med en metalldetektor och leta efter ädla metaller och här berättar vi lite mer om vad som ingår i denna typ av jobb, och även vilka risker det innebär. 

Risker

Vi börjar med riskerna, då de är rätt stora:

 • Svårt att hitta skatter, du kan bli utfattig innan du ens kommer igång. 
 • Inbegriper dykning och grottutforskningar, du kan dö eller bli allvarligt sjuk.
 • Andra är ute efter samma skatter. Det kan bli våldsamt, eller hård konkurrens (beroende på var i världen du befinner dig). 
 • Ojämn inkomst. Perioder kan du hitta mycket, andra inget alls. 

Vad ingår i jobbet?

Som vi nämnde är det inte bara att gå med en metalldetektor och hitta guld. Nej, det största jobbet är faktiskt forskning. 99.99% av tiden kommer du att spendera på bibliotek och på nätet och leta efter dokument som kan visa var du ska börja leta. Så för att bli en effektiv skattletare så måste du samtidigt vara väldigt duktig på att analysera dokument. Är det något du vill prova? Det är upp till dig men vi rekommenderar att du tänker efter både en och två gånger innan du sätter igång. 

Ge de anställda förmåner i form av Ecoride i Stockholm

13 Mar 2020

Är det så att du har ett företag så kan du ge dina anställda förmån i form av en cykel. Fördelen med förmånscykel är många. Det är bra för miljön, personalen blir friskare av att cykla och så blir de nöjda med. Om det är så att du funderar på att satsa på förmånscyklar för personal, så är Ecoride ett bra alternativ. Dock är det helt upp till din personal att välja vilken cykel de vill. Det kan vara elcykel, vanlig cykel eller lådcykel! Det som den anställda kan få är nämligen rabatt på den cykel de köper om du som arbetsgivare väljer detta med förmånscykel. 

Hur funkar det?

Det som gäller med förmånscyklar är att du som företagare köper eller leasar cyklar som dina anställda sedan kan använda i tjänsten eller privat eller båda delar. Den anställda får beskatta förmånen och ert företag betalar arbetsgivaravgifter på förmånen. Från Skatteverket blir det sedan en förmånssumma, som läggs på personalens lön genom bruttolöneavdrag. 

Alla mår bra av att cykla

Att cykla, det ger bättre hälsa och alla mår bra av att göra det. Att då kunna erbjuda anställda att göra det privat eller i tjänsten är inte fel. Om de väljer en elcykel som Ecoride får de en bra cykel som kan drivas med el. Det om det är långa uppförsbackar, så att de får lite extra fart så att säga. En lådcykel är inte heller fel, särskilt i tjänsten, för att transportera saker. 

← Äldre inlägg